Experimentální ověření vlivu vlhkosti na přenos tepla materiálem zásahového oděvu hasiče

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94345

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dudáček, Aleš cs
dc.contributor.author Jarecký, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:02Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:02Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94345
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá experimentálním ověřením vlivu vlhkosti na přenos tepla materiálem zásahového oděvu hasiče, vystaveného sálavému teplu při podmínkách zásahu. První část této práce se zabývá parametry, které musí zásahový oblek splňovat podle platných předpisů, rozebírá přenos tepla materiálem zásahového oděvu a jeho skladbu. V druhé části práce jsou vysvětleny navrhnuté metody měření, shrnuté výsledky a poznatky, které proběhly na základě testování na navrhnuté zkušební sestavě a metodiky měření. cs
dc.description.abstract This work deals with the experimental verification of the effect of moisture on heat transfer through firefighter protecting clothing material, exposed to radiant heat at conditions of intervention. The first part of this work deals with parameters, which must strike a firefighter protecting clothing material meet according to the rules in force, discusses the heat transfer over protecting clothing material and his structure. In the second part of the work are explained the proposed methods of measurement, summarized the results and findings, which were carried out on the basis of the testing on the proposed testing set and the methodology of measurement. en
dc.format 50 l. : il. cs
dc.format.extent 2370808 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject zásahový oblek, vlhkost, hustota tepelného toku, prostup tepla cs
dc.subject intervention unit, humidity, heat flux density, heat transfer en
dc.title Experimentální ověření vlivu vlhkosti na přenos tepla materiálem zásahového oděvu hasiče cs
dc.title.alternative Experimental Verification of Moisture Influence on Heat Transfer through the Material of Firefighting Suit en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201300594 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bernatíková, Šárka cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis JAR161_FBI_N3908_3908T006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JAR161_FBI_N3908_3908T006_2012.pdf 2.260Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics