Show simple item record

dc.contributor.advisorThomitzek, Adamcs
dc.contributor.authorSedunka, Rudolfcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:22Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94393
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou vlivu osobních ochranných pomůcek na viditelnost hasiče při zásahu. V první části je rozebrán teoretický základ týkající se daného tématu, jako jsou fyzikální pojmy, proces zpracování obrazu a psychologie vnímání barev a tvarů. Druhá část je zaměřena na jednotlivé osobní ochranné prostředky s vlivem na viditelnost hasiče, které jsou zde představeny a popsány společně s legislativou na ně se vztahující. Ve třetí části autor provádí zkoušky vybraných prostředků za různých podmínek a vyhodnocuje je z pohledu viditelnosti a poutavosti. Provedené zkoušky vedou k posouzení a doporučení nejvhodnějšího navržení osobních ochranných prostředků v ohledu na vyšší bezpečnost jejich uživatelů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with issue of Influence of Personal Protective Equipment on Firefighter Visibility during Intervention. In the first part of thesis is thrashed out theoretical basis as physical terms, imaging process and psychology of colours perception and perception of shapes. The second part is focused on individual types of personal protective equipment with influence on firefighter visibility. There are these facilities described with legislation that apply to them. In the third part, author tests that equipment under different conditions and evaluates them in term of visibility and catchiness. Results of the tests can be used to assessment of the best design of personal protective equipment in term of safety their users.en
dc.format52, [6] l. : il.cs
dc.format.extent3682436 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectretroreflexecs
dc.subjectviditelnostcs
dc.subjectpoutavostcs
dc.subjectosobní ochranný prostředekcs
dc.subjectretroflexionen
dc.subjectvisibilityen
dc.subjectcatchinessen
dc.subjectpersonal protective equipmenten
dc.titleVliv osobních ochranných pomůcek na viditelnost hasiče při zásahucs
dc.title.alternativeInfluence of Personal Protective Equipment on Firefighter Visibility during Interventionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300558cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrčka, Martincs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSED425_FBI_B3908_3908R006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record