Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKissiková, Lenkacs
dc.contributor.authorTomečková, Kristinacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:30Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:30Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94411
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractV práci je řešena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na středních odborných školách a učilištích z hlediska stavu strojů a technických zařízení a vybavení školních dílen ve vybraném vzorku škol. V první části byla provedena analýza úrazů žáků v praktickém vyučování, na ni navazuje seznam rizik, který byl sestaven s ohledem na učební zaměření škol. V druhé části je zhodnocení řešené problematiky samotných škol, včetně přehledu zjištěných nedostatků a navržených opatření k jejich odstranění. Práci je možno využít ve školách s podobným odborným učebním zaměřením. Pro tyto účely může sloužit vytvořený kontrolní dotazník, který lze upravit podle potřeb školních zařízení.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the problems of Occupational Health and Safety in specialised vocational schools and school workrooms from the perspective of the machines‘ and technical devices‘ state and equipment of the school workrooms in selected schools. In the first part the student injury analysis was accomplished, followed by a list of risks concentrated on the specialisation of the selected schools. The second part assesses the problems of Occupational Health and Safety individually in the selected schools, with a summary of defects found in the schools and suggested steps for rectification. The thesis can be used in schools with a similar specialisation with the help of the created checklist that can be modified for individual needs.en
dc.format57 l. : il.cs
dc.format.extent3006089 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstroje, technická zařízení a nářadí, BOZP v praktickém vyučování, strojírenství, rizika při kovoobráběnícs
dc.subjectmachines, technical devices and tools, OSH in vocational schools, engineering, metalworking risksen
dc.titleZhodnocení úrovně strojů, technických zařízení a nářadí z hlediska BOZP ve školních dílnách a odborných učilištích.cs
dc.title.alternativeAssessment of machinery equipment, technical devices and tools in school workrooms and specialized vocational schools from the viewpoint of OSHen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200616cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠimíček, Zdeněkcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisTOM679_FBI_B3908_3908R001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam