Zhodnocení úrovně strojů, technických zařízení a nářadí z hlediska BOZP ve školních dílnách a odborných učilištích.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94411

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kissiková, Lenka cs
dc.contributor.author Tomečková, Kristina cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:30Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:30Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94411
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract V práci je řešena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na středních odborných školách a učilištích z hlediska stavu strojů a technických zařízení a vybavení školních dílen ve vybraném vzorku škol. V první části byla provedena analýza úrazů žáků v praktickém vyučování, na ni navazuje seznam rizik, který byl sestaven s ohledem na učební zaměření škol. V druhé části je zhodnocení řešené problematiky samotných škol, včetně přehledu zjištěných nedostatků a navržených opatření k jejich odstranění. Práci je možno využít ve školách s podobným odborným učebním zaměřením. Pro tyto účely může sloužit vytvořený kontrolní dotazník, který lze upravit podle potřeb školních zařízení. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis focuses on the problems of Occupational Health and Safety in specialised vocational schools and school workrooms from the perspective of the machines‘ and technical devices‘ state and equipment of the school workrooms in selected schools. In the first part the student injury analysis was accomplished, followed by a list of risks concentrated on the specialisation of the selected schools. The second part assesses the problems of Occupational Health and Safety individually in the selected schools, with a summary of defects found in the schools and suggested steps for rectification. The thesis can be used in schools with a similar specialisation with the help of the created checklist that can be modified for individual needs. en
dc.format 57 l. : il. cs
dc.format.extent 3006089 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject stroje, technická zařízení a nářadí, BOZP v praktickém vyučování, strojírenství, rizika při kovoobrábění cs
dc.subject machines, technical devices and tools, OSH in vocational schools, engineering, metalworking risks en
dc.title Zhodnocení úrovně strojů, technických zařízení a nářadí z hlediska BOZP ve školních dílnách a odborných učilištích. cs
dc.title.alternative Assessment of machinery equipment, technical devices and tools in school workrooms and specialized vocational schools from the viewpoint of OSH en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200616 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šimíček, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnost práce a procesů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis TOM679_FBI_B3908_3908R001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TOM679_FBI_B3908_3908R001_2012.pdf 2.866Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics