Zkoumání vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových kapalin

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94499

Show simple item record


dc.contributor.advisor Serafín, Jiří cs
dc.contributor.author Šnedrla, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:08Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:08Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94499
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových kapalin. První část je věnována teoretickým poznatkům z oblasti výbuchu, dále hořlavým kapalinám a mezím výbušnosti. Podstatou této kapitoly je si vytvořit znalosti, které později využiji v praktické části při měření ve výbuchové komoře VK-100. Průmyslové kapaliny byly zvoleny technický líh a aceton. Výsledky jsou vyhodnoceny a prezentovány ve formě tabulek a grafů. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the examination of the influence of methane admixture on explosion limits selected industrial liquids. The first part of it describes theoretical findings of the explosion itself, then flammable liquids and explosion limits. The essence of this chapter is to create knowledge that I'll use later in the practical part during measurement in the explosion chamber VK-100. Industrial fluids were chosen technical alcohol and acetone. The results are analyzed and presented in tables and graphs. en
dc.format 38, [30] l. : il. cs
dc.format.extent 1220030 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hořlavá kapalina cs
dc.subject meze výbušnosti cs
dc.subject výbuchová komora cs
dc.subject flammable liquid en
dc.subject explosive limits en
dc.subject explosion chamber en
dc.title Zkoumání vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových kapalin cs
dc.title.alternative Examination of the Influence of Methane Admixture on Explosion limits Selected Industrial Liquids en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200798 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Mynarz, Miroslav cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis SNE031_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SNE031_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 1.163Mb PDF View/Open
SNE031_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 5.202Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics