Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSerafín, Jiřícs
dc.contributor.authorŠnedrla, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:08Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:08Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94499
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových kapalin. První část je věnována teoretickým poznatkům z oblasti výbuchu, dále hořlavým kapalinám a mezím výbušnosti. Podstatou této kapitoly je si vytvořit znalosti, které později využiji v praktické části při měření ve výbuchové komoře VK-100. Průmyslové kapaliny byly zvoleny technický líh a aceton. Výsledky jsou vyhodnoceny a prezentovány ve formě tabulek a grafů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the examination of the influence of methane admixture on explosion limits selected industrial liquids. The first part of it describes theoretical findings of the explosion itself, then flammable liquids and explosion limits. The essence of this chapter is to create knowledge that I'll use later in the practical part during measurement in the explosion chamber VK-100. Industrial fluids were chosen technical alcohol and acetone. The results are analyzed and presented in tables and graphs.en
dc.format38, [30] l. : il.cs
dc.format.extent1220030 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthořlavá kapalinacs
dc.subjectmeze výbušnostics
dc.subjectvýbuchová komoracs
dc.subjectflammable liquiden
dc.subjectexplosive limitsen
dc.subjectexplosion chamberen
dc.titleZkoumání vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových kapalincs
dc.title.alternativeExamination of the Influence of Methane Admixture on Explosion limits Selected Industrial Liquidsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200798cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMynarz, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSNE031_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam