Optimalizace hlášení krizových štábů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94500

Show simple item record


dc.contributor.advisor Smetana, Marek cs
dc.contributor.author Formánek, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:11Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:11Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94500
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem nového dokumentu hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, jenž se využívá v rámci komunikace mezi krizovými štáby. V první části tato práce popisuje postavení a činnost jednotlivých orgánů krizového řízení. Dále se pak zaměřuje na samotné postavení krizových štábů v systému krizového řízení se zaměřením na krizový štáb obce s rozšířenou působností, kde popisuje jeho zřízení, aktivaci, jednotlivé úkoly a také samotnou spolupráci mezi ostatními krizovými štáby. Následně, a to před samotným návrhem vzorového dokumentu hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci popisuje jednotlivé informační toky mezi krizovými štáby a využívané dokumenty hlášení. cs
dc.description.abstract This thesis describes the design of a new document reports on the emergency or crisis situation, which used in communication between Crisis staffs. The first part of this work describes the status and activities of individual crisis management authorities. It then focuses on the actual status of crisis staffs in crisis management system focusing on the crisis staff municipalities with extended competence which describes its establishment, activation, individual tasks and cooperation between other Crisis staffs. And finally before the sample design document reports on the emergency or crisis situation describes the information flows between the Crisis staffs and the use documents of the message. en
dc.format 40, [9] l. : il. cs
dc.format.extent 1543177 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject dokument cs
dc.subject hlášení cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject krizový štáb cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject obec s rozšířenou působností cs
dc.subject crisis situation en
dc.subject document en
dc.subject emergency management en
dc.subject emergency en
dc.subject municipality with extended competence en
dc.subject report en
dc.title Optimalizace hlášení krizových štábů cs
dc.title.alternative Optimization of Reports of Crisis Staffs en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300491 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Berglowiec, Petr cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 050 - Katedra ochrany obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Havarijní plánování a krizové řízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis FOR071_FBI_B3908_3908R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FOR071_FBI_B3908_3908R003_2012.pdf 1.471Mb PDF View/Open
FOR071_FBI_B3908_3908R003_2012_priloha.pdf 632.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics