Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSmetana, Marekcs
dc.contributor.authorFormánek, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:11Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:11Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94500
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem nového dokumentu hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci, jenž se využívá v rámci komunikace mezi krizovými štáby. V první části tato práce popisuje postavení a činnost jednotlivých orgánů krizového řízení. Dále se pak zaměřuje na samotné postavení krizových štábů v systému krizového řízení se zaměřením na krizový štáb obce s rozšířenou působností, kde popisuje jeho zřízení, aktivaci, jednotlivé úkoly a také samotnou spolupráci mezi ostatními krizovými štáby. Následně, a to před samotným návrhem vzorového dokumentu hlášení o mimořádné události nebo krizové situaci popisuje jednotlivé informační toky mezi krizovými štáby a využívané dokumenty hlášení.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design of a new document reports on the emergency or crisis situation, which used in communication between Crisis staffs. The first part of this work describes the status and activities of individual crisis management authorities. It then focuses on the actual status of crisis staffs in crisis management system focusing on the crisis staff municipalities with extended competence which describes its establishment, activation, individual tasks and cooperation between other Crisis staffs. And finally before the sample design document reports on the emergency or crisis situation describes the information flows between the Crisis staffs and the use documents of the message.en
dc.format40, [9] l. : il.cs
dc.format.extent1543177 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdokumentcs
dc.subjecthlášenícs
dc.subjectkrizová situacecs
dc.subjectkrizový štábcs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectobec s rozšířenou působnostícs
dc.subjectcrisis situationen
dc.subjectdocumenten
dc.subjectemergency managementen
dc.subjectemergencyen
dc.subjectmunicipality with extended competenceen
dc.subjectreporten
dc.titleOptimalizace hlášení krizových štábůcs
dc.title.alternativeOptimization of Reports of Crisis Staffsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300491cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBerglowiec, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisFOR071_FBI_B3908_3908R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam