Nové postupy bezpečné evakuace osob při požáru

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94535

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kučera, Petr cs
dc.contributor.author Halfarová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94535
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Účelem této práce je seznámit s novými trendy evakuace osob z občanských staveb. Je rozdělena do tří hlavních celků. První celek se zabývá dispozičním a konstrukčním rozdělením objektů, přehledem únikových cest, východy z budov a jejich značení. Dále pak využitím evakuačních výtahů při evakuaci. Druhý se věnuje přehledu metod, jakými se sbírají data o evakuaci v občanských stavbách, zaznamenávání průběhu evakuace a poznatkům o chování osob. V posledním celku je uveden přehled evakuačních modelů. cs
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to introduce new trends in evacuation of people from public buildings. It is divided into three main units. The first unit deals with the dispositional and structural division of objects, an overview of the escape routes, exits of buildings and their signs. And then with use evacuation lifts during evacuation. The second provides an overview of methods, how to collect data about evacuation at public buildings, recording process of evacuation and knowledge about behaviour of people. The last unit provides an overview of evacuation models. en
dc.format 48 l. : il. cs
dc.format.extent 2070996 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bezpečná evakuace, evakuace, evakuace osob, chování během požáru, únik osob cs
dc.subject safe evacuation, evacuation, evacuation of people, behaviour during fire, escape of persons en
dc.title Nové postupy bezpečné evakuace osob při požáru cs
dc.title.alternative New Procedures for Safe Evacuation of People in Case of Fire en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300542 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Komárek, Václav cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis HAL319_FBI_B3908_3908R006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAL319_FBI_B3908_3908R006_2012.pdf 1.975Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics