Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKučera, Petrcs
dc.contributor.authorHalfarová, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94535
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractÚčelem této práce je seznámit s novými trendy evakuace osob z občanských staveb. Je rozdělena do tří hlavních celků. První celek se zabývá dispozičním a konstrukčním rozdělením objektů, přehledem únikových cest, východy z budov a jejich značení. Dále pak využitím evakuačních výtahů při evakuaci. Druhý se věnuje přehledu metod, jakými se sbírají data o evakuaci v občanských stavbách, zaznamenávání průběhu evakuace a poznatkům o chování osob. V posledním celku je uveden přehled evakuačních modelů.cs
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to introduce new trends in evacuation of people from public buildings. It is divided into three main units. The first unit deals with the dispositional and structural division of objects, an overview of the escape routes, exits of buildings and their signs. And then with use evacuation lifts during evacuation. The second provides an overview of methods, how to collect data about evacuation at public buildings, recording process of evacuation and knowledge about behaviour of people. The last unit provides an overview of evacuation models.en
dc.format48 l. : il.cs
dc.format.extent2070996 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečná evakuace, evakuace, evakuace osob, chování během požáru, únik osobcs
dc.subjectsafe evacuation, evacuation, evacuation of people, behaviour during fire, escape of personsen
dc.titleNové postupy bezpečné evakuace osob při požárucs
dc.title.alternativeNew Procedures for Safe Evacuation of People in Case of Fireen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300542cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKomárek, Václavcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHAL319_FBI_B3908_3908R006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam