Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMájková, Renatacs
dc.contributor.authorSkarková, Emacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:07:29Z
dc.date.available2012-07-11T08:07:29Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94662
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractNáplní bakalářské práce bylo vypracování dokumentace pro provedení stavby tiskárny, respektive její nové administrativní části. Tato část se napojuje na již stávající budovu kompresorovny, která se nachází v bývalém areálu dolu Petra Bezruče ve Slezské Ostravě. Dalším cílem mé práce bylo nalézt nové využití budovy bývalé kompresorovny, která po skončení těžby chátrá. V této budově je navržena výrobní část tiskárny, tedy tisk, řezání, skládání a vázání. Samotnému návrhu objektu předcházely rozbory širších vztahů, návštěva areálu a další průzkumy, kterými jsme se zabývali v Ateliérové tvorbě III.cs
dc.description.abstractThe objective of the thesis was to elaborate documentation for the construction of a printing house, specifically of its new administrative section situated next to the old compressor building in the area of the former Petr Bezruč mine. Another aim of the plan was to find a new use for the former compressor building, which deteriorate after the mine closure. This building contains the production section of the printing house, specifically printing, cutting, composition and binding sections. A design of the object premises was preceded by an analysis of the surroundings, visit of the area and other surveys done during the course “Ateliérová tvorba III”.en
dc.format33, [17] l. : il. + 17 příl.cs
dc.format.extent2149777 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectareál dolu Petra Bezručecs
dc.subjecttiskárnacs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectpísmenová fasádacs
dc.subjectformer Petr Bezruč mineen
dc.subjectprinting houseen
dc.subjectreinforced concrete frameen
dc.subjectfacade with lettersen
dc.titleTiskárna v bývalém areálu dolu Petra Bezručecs
dc.title.alternativeThe printing house in the former Petr Bezruč mine areaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201553cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSKA250_FAST_B3502_3501R011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam