Tiskárna v bývalém areálu dolu Petra Bezruče

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94662

Show simple item record


dc.contributor.advisor Májková, Renata cs
dc.contributor.author Skarková, Ema cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:07:29Z
dc.date.available 2012-07-11T08:07:29Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94662
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Náplní bakalářské práce bylo vypracování dokumentace pro provedení stavby tiskárny, respektive její nové administrativní části. Tato část se napojuje na již stávající budovu kompresorovny, která se nachází v bývalém areálu dolu Petra Bezruče ve Slezské Ostravě. Dalším cílem mé práce bylo nalézt nové využití budovy bývalé kompresorovny, která po skončení těžby chátrá. V této budově je navržena výrobní část tiskárny, tedy tisk, řezání, skládání a vázání. Samotnému návrhu objektu předcházely rozbory širších vztahů, návštěva areálu a další průzkumy, kterými jsme se zabývali v Ateliérové tvorbě III. cs
dc.description.abstract The objective of the thesis was to elaborate documentation for the construction of a printing house, specifically of its new administrative section situated next to the old compressor building in the area of the former Petr Bezruč mine. Another aim of the plan was to find a new use for the former compressor building, which deteriorate after the mine closure. This building contains the production section of the printing house, specifically printing, cutting, composition and binding sections. A design of the object premises was preceded by an analysis of the surroundings, visit of the area and other surveys done during the course “Ateliérová tvorba III”. en
dc.format 33, [17] l. : il. + 17 příl. cs
dc.format.extent 2149777 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject areál dolu Petra Bezruče cs
dc.subject tiskárna cs
dc.subject železobetonový skelet cs
dc.subject písmenová fasáda cs
dc.subject former Petr Bezruč mine en
dc.subject printing house en
dc.subject reinforced concrete frame en
dc.subject facade with letters en
dc.title Tiskárna v bývalém areálu dolu Petra Bezruče cs
dc.title.alternative The printing house in the former Petr Bezruč mine area en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201553 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis SKA250_FAST_B3502_3501R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SKA250_FAST_B3502_3501R011_2012.pdf 2.050Mb PDF View/Open
SKA250_FAST_B3502_3501R011_2012_priloha.pdf 22.90Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics