Lázeňský hotel, Lhotka u Litultovic

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94666

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bindr, Tomáš cs
dc.contributor.author Prepslová, Michaela cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:07:32Z
dc.date.available 2012-07-11T08:07:32Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94666
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářské práce se zabývá zpracováním části projektové dokumentace stavby hotelu jako součásti balneologického komplexu v katastrálním území obce Lhotka u Litultovic. Při vypracování bakalářské práce se vycházelo z podkladů, kterými jsou urbanistická studie okolí lázní společně s architektonickou studií stavby, vytvořeny v Ateliérové tvorbě III a IV. Cílem bylo navrhnout areál tak, aby co nejméně esteticky zasahoval do téměř nezastavěné krajiny. Proto byla i nejrozsáhlejší a kapacitně nejnáročnější část – hotel rozdělena na více vzájemně propojených objektů. Nedochází tak k vytvoření monolitické stavby narušující přirozený ráz okolního prostředí. Tvarově jsou objekty přizpůsobeny světovým stranám pro co nejlepší oslunění, výhled do okolí a zároveň zachování soukromí, k čemuž dopomáhají i fasádní prvky v podobě posuvných panelů. Pomocí nich tak uživatelé mohou regulovat teplotu, světlo i soukromí ve svém hotelovém pokoji. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with elaboration of a part of project documentation for a construction of a hotel as a part of a balneological complex in the cadastral unit of the municipality of Lhotka u Litultovic. The elaboration of the thesis was based on documents which include an urban study area of the spa together with an architectural study of the construction, created in the subjects Ateliérová tvorba III and IV. The aim was to design the hotel site so that its aesthetic intrusion into an almost undeveloped landscape is minimal. Because of that, the largest and regarding the capacity the most challenging part, the hotel, was divided into several interconnected buildings. Therefore, no monolithic structure distorting the natural character of the surrounding environment is being created. Regarding the shape, the objects are oriented according to the cardinal points for the best solar access and views of the surrounding area while still maintaining privacy, to which also façade elements in the form of sliding panels contribute. Using them, guests can control temperature, light and privacy in their hotel rooms. en
dc.format 42 l. : il. + 14 příl. cs
dc.format.extent 1594797 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hotel, lázeňský komplex, Lhotka u Litultovic, bezbariérová stavba cs
dc.subject hotel, spa complex, Lhotka u Litultovic, barrier-free building en
dc.title Lázeňský hotel, Lhotka u Litultovic cs
dc.title.alternative Spa hotel, Lhotka u Litultovic en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201548 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis PRE130_FAST_B3502_3501R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PRE130_FAST_B3502_3501R011_2012.pdf 1.520Mb PDF View/Open
PRE130_FAST_B3502_3501R011_2012_priloha.pdf 25.10Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics