Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBindr, Tomášcs
dc.contributor.authorPrepslová, Michaelacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:07:32Z
dc.date.available2012-07-11T08:07:32Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94666
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářské práce se zabývá zpracováním části projektové dokumentace stavby hotelu jako součásti balneologického komplexu v katastrálním území obce Lhotka u Litultovic. Při vypracování bakalářské práce se vycházelo z podkladů, kterými jsou urbanistická studie okolí lázní společně s architektonickou studií stavby, vytvořeny v Ateliérové tvorbě III a IV. Cílem bylo navrhnout areál tak, aby co nejméně esteticky zasahoval do téměř nezastavěné krajiny. Proto byla i nejrozsáhlejší a kapacitně nejnáročnější část – hotel rozdělena na více vzájemně propojených objektů. Nedochází tak k vytvoření monolitické stavby narušující přirozený ráz okolního prostředí. Tvarově jsou objekty přizpůsobeny světovým stranám pro co nejlepší oslunění, výhled do okolí a zároveň zachování soukromí, k čemuž dopomáhají i fasádní prvky v podobě posuvných panelů. Pomocí nich tak uživatelé mohou regulovat teplotu, světlo i soukromí ve svém hotelovém pokoji.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with elaboration of a part of project documentation for a construction of a hotel as a part of a balneological complex in the cadastral unit of the municipality of Lhotka u Litultovic. The elaboration of the thesis was based on documents which include an urban study area of the spa together with an architectural study of the construction, created in the subjects Ateliérová tvorba III and IV. The aim was to design the hotel site so that its aesthetic intrusion into an almost undeveloped landscape is minimal. Because of that, the largest and regarding the capacity the most challenging part, the hotel, was divided into several interconnected buildings. Therefore, no monolithic structure distorting the natural character of the surrounding environment is being created. Regarding the shape, the objects are oriented according to the cardinal points for the best solar access and views of the surrounding area while still maintaining privacy, to which also façade elements in the form of sliding panels contribute. Using them, guests can control temperature, light and privacy in their hotel rooms.en
dc.format42 l. : il. + 14 příl.cs
dc.format.extent1594797 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthotel, lázeňský komplex, Lhotka u Litultovic, bezbariérová stavbacs
dc.subjecthotel, spa complex, Lhotka u Litultovic, barrier-free buildingen
dc.titleLázeňský hotel, Lhotka u Litultoviccs
dc.title.alternativeSpa hotel, Lhotka u Litultovicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201548cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPRE130_FAST_B3502_3501R011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam