Srovnání únosnosti trapézových plechů s dimenzemi, které jsou v současnosti vyráběny tuzemskými výrobci tenkostěnných ocelových profilů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94711

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krejsa, Martin cs
dc.contributor.author Gabrišová, Lucia cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:14Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:14Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94711
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalárska práca rieši zrovnanie únosnosti trapézových plechov, ktoré sú vyrábané tuzemskými výrobcami tenkostenných oceľových profilov. Ďalej obsahuje výpočet momentu zotrvačnosti vybraného profilu trapézového plechu T55/920 od firmy Satjam. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť tvorí jednotlivé zrovnania trapézových plechov na základe výpočtového zaťaženia, rozpätia, statického systému, pozitívnej a negatívnej polohy nosníka. Výsledkom sú grafy obsahujúce vhodný profil trapézového plechu pre danú kombináciu zaťaženia a nosný systém. Druhá časť obsahuje výpočet prierezových charakteristík vybraného profilu prevedený podľa normy ČSN EN 1993-1-3, ČSN EN 1993-1-5. Výpočet ma dve časti: s plnou prierezovou plochou a s účinnou plochou prierezu. Predmetom druhej časti práce bol výpočet statických parametrov ohýbaného plechu T55/920 od firmy Satjam za účelom stanovenia skutočných a efektívnych prierezových charakteristík. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with reconciliation resistance trapezoidal sheets, which are produced by domestic manufacturers of light gauge steel profiles. It also includes calculation moment of inertia of the selected profile holorib T55/920 made by Satjam company. The content of thesis is divided into two parts. The first part consists of single flatten corrugated sheets under load, range, static system, positive and negative position of the beam. The results are graphs containing a suitable profile corrugated metal for the load combination and support system. The second part contains the calculation of the cross-sectional characteristics of the selected profile is performed according to EN 1993-1-3 and EN 1993-1-5. The calculation has two parts: one with full cross-sectional area and second with effective cross-sectional area. The subject of the second part is calculation of static parameters of the bent sheet T55/920 made by Satjam company to determine the real and effective cross-sectional characteristics. en
dc.format 45 l. : il. + 2 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 8698166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject efektívna šírka cs
dc.subject graf cs
dc.subject medza klzu cs
dc.subject moment zotrvačnosti cs
dc.subject negatívna poloha cs
dc.subject nosník cs
dc.subject nosný systém cs
dc.subject nosník o dvoch poliach cs
dc.subject nosník o troch poliach cs
dc.subject neúčinná plocha cs
dc.subject prierezové charakteristiky cs
dc.subject prostý nosník cs
dc.subject prvý medzný stav únosnosti cs
dc.subject profil cs
dc.subject prierez cs
dc.subject pásnica cs
dc.subject prierezový modul cs
dc.subject plocha cs
dc.subject rozpätie cs
dc.subject statický systém cs
dc.subject stojina cs
dc.subject trapézový plech cs
dc.subject ťažisko cs
dc.subject effective width en
dc.subject graph en
dc.subject yield strength en
dc.subject moment of inertia en
dc.subject negative position en
dc.subject beam en
dc.subject support system en
dc.subject beam on two fields en
dc.subject beam of the three fields en
dc.subject ineffective area en
dc.subject cross-sectional characteristics en
dc.subject simple beam en
dc.subject first ultimate limit state en
dc.subject profile en
dc.subject section en
dc.subject flange en
dc.subject section modulus en
dc.subject area en
dc.subject range en
dc.subject static moment en
dc.subject web of en
dc.subject trapezoidal sheet en
dc.subject center en
dc.title Srovnání únosnosti trapézových plechů s dimenzemi, které jsou v současnosti vyráběny tuzemskými výrobci tenkostěnných ocelových profilů cs
dc.title.alternative Comparison of bearing capacity of of trapezoidal plates with dimensions that are currently produced by domestic manufacturers of thin-walled steel profiles en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200676 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 228 - Katedra stavební mechaniky cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukce staveb cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis GAB090_FAST_B3607_3607R037_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
GAB090_FAST_B3607_3607R037_2012.pdf 8.295Mb PDF View/Open
GAB090_FAST_B3607_3607R037_2012_priloha.pdf 13.70Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics