Územní studie lokality sportovního centra v Dobré u Frýdku - Místku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94712

Show simple item record


dc.contributor.advisor Proske, Zbyněk cs
dc.contributor.author Palarčík, Vojtěch cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:15Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:15Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94712
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tématem této práce je vypracovat návrh sportovního areálu v obci Dobrá u Frýdku – Místku. Na základě získaných podkladů a zhodnocení stávajícího stavu řešeného území byl vytvořen návrh využití dotčeného území s dopravním řešením, prostorovým návrhem statické dopravy, inženýrských sítí, sportovišť, mobiliáře a zeleně. Dalším cílem bylo vytvořit ekonomický propočet nákladů navrhovaného řešení. Při řešení hlavních návrhů byly největší problémy spojeny s vedením inženýrských sítí a to hlavně vedení kanalizace, vodovodů a el. vedení, které vedou přes střed území a limitují proto využití tohoto území. Návrh je vypracován ve dvou variantách. Hlavní varianta je řešena jako kulturně – sportovní areál s posezením a občerstvením. S příjezdem pouze na západním kraji pozemku a chodníkem z východní strany. Druhá varianta je navržena jako sportoviště s tenisovými kurty a příjezdem z obou stran. Bakalářská práce je zpracována na úrovni územní studie. cs
dc.description.abstract Based on the documentation and evaluation of the current state of the area in design was created with the use of a traffic solution, spatial design, static transportation, utilities, sports, furniture and greenery. Another goal was to create economic costing of the proposed solutions. In addressing the main proposals were the biggest problems associated with the management of utilities and sewer lines, mainly, water and electric. lines that run through the center and therefore limit the use of this area. The proposal is developed in two versions. The main variant is designed as a cultural - sports area with seating and refreshments. With the arrival only on the west edge of the land and pavement on the east side. The second variant is designed as a sports ground with tennis courts and access from both sides. The thesis is developed at the regional study. en
dc.format 40, [12] l. : il. + 10 příl. cs
dc.format.extent 2937739 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject 2012 cs
dc.subject územní studie cs
dc.subject 2012 en
dc.subject regional study en
dc.title Územní studie lokality sportovního centra v Dobré u Frýdku - Místku cs
dc.title.alternative Urban study of the sport locality in Dobra near Frýdek - Místek en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200591 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis PAL389_FAST_B3607_3647R018_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PAL389_FAST_B3607_3647R018_2012.pdf 2.801Mb PDF View/Open
PAL389_FAST_B3607_3647R018_2012_priloha.rar 12.53Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics