Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorProske, Zbyněkcs
dc.contributor.authorPalarčík, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:15Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:15Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94712
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTématem této práce je vypracovat návrh sportovního areálu v obci Dobrá u Frýdku – Místku. Na základě získaných podkladů a zhodnocení stávajícího stavu řešeného území byl vytvořen návrh využití dotčeného území s dopravním řešením, prostorovým návrhem statické dopravy, inženýrských sítí, sportovišť, mobiliáře a zeleně. Dalším cílem bylo vytvořit ekonomický propočet nákladů navrhovaného řešení. Při řešení hlavních návrhů byly největší problémy spojeny s vedením inženýrských sítí a to hlavně vedení kanalizace, vodovodů a el. vedení, které vedou přes střed území a limitují proto využití tohoto území. Návrh je vypracován ve dvou variantách. Hlavní varianta je řešena jako kulturně – sportovní areál s posezením a občerstvením. S příjezdem pouze na západním kraji pozemku a chodníkem z východní strany. Druhá varianta je navržena jako sportoviště s tenisovými kurty a příjezdem z obou stran. Bakalářská práce je zpracována na úrovni územní studie.cs
dc.description.abstractBased on the documentation and evaluation of the current state of the area in design was created with the use of a traffic solution, spatial design, static transportation, utilities, sports, furniture and greenery. Another goal was to create economic costing of the proposed solutions. In addressing the main proposals were the biggest problems associated with the management of utilities and sewer lines, mainly, water and electric. lines that run through the center and therefore limit the use of this area. The proposal is developed in two versions. The main variant is designed as a cultural - sports area with seating and refreshments. With the arrival only on the west edge of the land and pavement on the east side. The second variant is designed as a sports ground with tennis courts and access from both sides. The thesis is developed at the regional study.en
dc.format40, [12] l. : il. + 10 příl.cs
dc.format.extent2937739 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject2012cs
dc.subjectúzemní studiecs
dc.subject2012en
dc.subjectregional studyen
dc.titleÚzemní studie lokality sportovního centra v Dobré u Frýdku - Místkucs
dc.title.alternativeUrban study of the sport locality in Dobra near Frýdek - Místeken
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200591cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPAL389_FAST_B3607_3647R018_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam