Nízkoenergetický rodinný dům-stavebně technologický projekt

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94713

Show simple item record


dc.contributor.advisor Solař, Jaroslav cs
dc.contributor.author Blažek, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:15Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:15Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94713
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vypracovat projekt nízkoenergetického rodinného domu pro stavební řízení. Součástí projektu je zpracování technické zprávy, technologického postupu pro provádění stropní konstrukce, rozpočtu pro střešní konstrukci, tepelně technického posouzení konstrukcí a výkresové dokumentace. Rodinný dům je projektován jako dvoupodlažní, podsklepený objekt s jednoplášťovou plochou střechou pro 4-5 člennou rodinu. Hlavním kritériem návrhu byla maximální úspora energie na vytápění. cs
dc.description.abstract The goal of this bachelor thesis is to develop low – energy house for construction management. The project includes the preparation of technical reports, the technological process for the implementation of ceiling construction budget for the roof structure, thermal design and assessment of technical drawings. The house is designed as a two-floor building with a cellar and single-layer flat roof for 4- or 5-member family. The main criterion of the design was the maximum savings of energy for heating. en
dc.format 64 l. : il. + 12 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1864597 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject teplo cs
dc.subject objekt cs
dc.subject staveniště cs
dc.subject zolace cs
dc.subject hydroizolační cs
dc.subject materiál cs
dc.subject podlaží cs
dc.subject montáž cs
dc.subject heat en
dc.subject object en
dc.subject constructin zone en
dc.subject izolation en
dc.subject waterproofing isolation en
dc.subject materiál en
dc.subject floor en
dc.subject assembly en
dc.title Nízkoenergetický rodinný dům-stavebně technologický projekt cs
dc.title.alternative Low-energy family house building-construction technology project en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201463 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 225 - Katedra pozemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Příprava a realizace staveb cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis BLA452_FAST_B3607_3607R041_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BLA452_FAST_B3607_3607R041_2012.pdf 1.778Mb PDF View/Open
BLA452_FAST_B3607_3607R041_2012_priloha.pdf 1.743Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics