Územní studie na ulici „Ludvíkova“ ve městě Ostrava pro účel individuálního a hromadného bydlení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94716

Show simple item record


dc.contributor.advisor Peterová, Jana cs
dc.contributor.author Górniak, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:17Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:17Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94716
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je návrh využití volného území v mírně zastavěné části obce Radvanice. Na základě průzkumu a rozboru dané lokality byl vypracován urbanisticko-architektonický návrh využití daného území včetně prostorového návrhu, dopravního řešení a statické dopravy, zásobování energiemi, návrh úprav zeleně a propočtu investičních nákladů. Vzhledem ke stávající zástavbě a možnostem, které území nabízí, byly vyhotoveny dva návrhy zástavby – smíšená zástavba rodinnými a řadovými domy a hromadná zástavba domy bytovými. Při návrhu bylo nezbytné brát ohled na limity řešeného území, kterými jsou ochranné pásmo přilehlého lesa a především nadzemní vedení vysokého napětí protínající úhlopříčně celý pozemek. Cílem práce je vybrat vhodný návrh vyhovující požadavkům území a územního plánu města Ostravy a vytvořit moderní a komfortní bydlení v klidné části na okraji města. cs
dc.description.abstract The theme of this thesis is design of an usage of free space in moderately settled part of municipality Radvanice. An urban-architectonic design resolving usage of the location including space propositions, transportation solution, power supplies, alterations and renewals of greenery and cost of investments was made on the basis of research and analysis of this location. With regard to current house-building and possibilities offered by the location two lay-outs were compiled – mixxed pattern of single-family houses with attached houses and collective development of flat-buildings. It was necessary to consider limits of the location during designing such as protective zone of contiguous wood and above all an aerial high voltage convection secant the whole lot. Purpose of this thesis is to choose proper design suitable with requirments of the location and Ostrava city ground plan and create modern and comfortable living within quite subtopia. en
dc.format 48 l. : il. + 16 příl. cs
dc.format.extent 19844281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject studie cs
dc.subject území cs
dc.subject rodinný dům cs
dc.subject řadový dům cs
dc.subject bytový dům cs
dc.subject ochranné pásmo cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject technická infrastruktura cs
dc.subject study en
dc.subject territory en
dc.subject single-family house en
dc.subject atached house en
dc.subject flat-building en
dc.subject protective zone en
dc.subject road en
dc.subject technical infrastructure en
dc.title Územní studie na ulici „Ludvíkova“ ve městě Ostrava pro účel individuálního a hromadného bydlení cs
dc.title.alternative Territorial study for individual and public housing in the locality „Ludvíkova“ in Ostrava municipality en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200582 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis GOR086_FAST_B3607_3647R018_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
GOR086_FAST_B3607_3647R018_2012.pdf 18.92Mb PDF View/Open
GOR086_FAST_B3607_3647R018_2012_priloha.pdf 8.513Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics