Rehabilitační a wellnes centrum v Opavě

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94728

Show simple item record


dc.contributor.advisor Zelinka, Jan cs
dc.contributor.author Machová, Pavlína cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:27Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:27Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94728
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je projekt REHABILITAČNÍHO A WELLNESS CENTRA V OPAVĚ, umístěný přímo v centru města v blízkosti Horního náměstí. V Ateliérové tvorbě III. byla řešena urbanistická studie území. Byla tak navržena nová uliční fronta dělící území na 2 části od severovýchodu k jihozápadu, z Horního náměstí na ulici Popskou. V západním vnitrobloku byl umístěn park navazující na okolí opticky klamajícími podchody. Na tuto studii navazovala architektonická studie stavby wellness v Ateliérové tvorbě IV. Stavba byla umístěna do jižní části západního bloku, parter řešen komerčními plochami, budova v patře propojena pro účely wellness. Cílem dle zadání bakalářské práce je částečná dokumentace pro provádění stavby. Dále je řešen architektonický detail dřevěné sluneční a pohledové clony atria situovaného do parku, v 1. NP. cs
dc.description.abstract The theme of this bachelor project is REHABILITATION AND WELLNESS CENTER IN OPAVA situated in center of the city near the Horní square. The urban study of the place was done in the Architecture Design Studio III. There was new street zone designed which is to divide this area in two parts from northeast to southwest, from Horní square to Popská street. At the west side of the courtyard a park which continues to the surrounding by optical illusion underpasses was situated. The urban study was followed by another architectural study of the wellness building in the Architecture Design Studio IV. The building was situated at the south part of the west block, parterre was resolved by commercial areas, the building on the first storey was connected for the purpose of wellness. The target of this bachelor project is a part of a documentation for the implementation of the construction. The next part is an architectural detail of wooden anti-solar and anti-facing screen at the atrium with view from the first storey to the park. en
dc.format 54 l. : il. + 15 příl. cs
dc.format.extent 1590527 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Opava cs
dc.subject Horní náměstí cs
dc.subject wellness cs
dc.subject průchody cs
dc.subject park cs
dc.subject Machová en
dc.subject Opava en
dc.subject Horní square en
dc.subject wellness en
dc.subject underpasses en
dc.subject park en
dc.title Rehabilitační a wellnes centrum v Opavě cs
dc.title.alternative Rehabilitation and wellness center in Opava en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201540 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis MAC725_FAST_B3502_3501R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MAC725_FAST_B3502_3501R011_2012.pdf 1.516Mb PDF View/Open
MAC725_FAST_B3502_3501R011_2012_priloha.rar 25.47Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics