Rodinný dům - vnitřní vodovod a kanalizace

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94729

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tymová, Petra cs
dc.contributor.author Kolibík, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:30Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:30Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94729
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Účelem bakalářské práce je zpracování projektu na téma Rodinný dům – vnitřní vodovod a kanalizace. Obsahem a hlavním cílem projektu je návrh dimenzí vnitřního vodovodu, kanalizace a také návrh solárních kolektorů na ohřev teplé vody. Dále práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební části pro realizaci stavby upravenou pro potřeby technického zařízení budov, průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu, technickou zprávu stavební části, technickou zprávu vodovodu a kanalizace, výkresovou dokumentaci a přílohy. cs
dc.description.abstract The purpose of this work is the processing of the project on topic the Family house – the house water plumbing and sewerage plumbing. The content and the main objective are to design the dimensions of water supply, sanitation and design of solar collectors for hot water. The work includes the construction drawings for the construction customized for the needs of the technical equipment of buildings, the accompanying report, summary of the technical report, technical report of the building, technical report of the water plumbing and sewerage plumbing, drawings and attachments. en
dc.format 41, [47] l. : il. + 17 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 400753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rodinný dům cs
dc.subject vnitřní vodovod cs
dc.subject kanalizace cs
dc.subject solární kolektory cs
dc.subject the family house en
dc.subject the house water plumbing en
dc.subject sewerage plumbing en
dc.subject solar colectors en
dc.title Rodinný dům - vnitřní vodovod a kanalizace cs
dc.title.alternative The Family House - The House Water Plumbing and Severage Plumbing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300359 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 229 - Katedra prostředí staveb a TZB cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Prostředí staveb cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis KOL638_FAST_B3607_3607R040_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOL638_FAST_B3607_3607R040_2012.pdf 391.3Kb PDF View/Open
KOL638_FAST_B3607_3607R040_2012_priloha.pdf 3.286Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics