Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTymová, Petracs
dc.contributor.authorKolibík, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:30Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:30Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94729
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractÚčelem bakalářské práce je zpracování projektu na téma Rodinný dům – vnitřní vodovod a kanalizace. Obsahem a hlavním cílem projektu je návrh dimenzí vnitřního vodovodu, kanalizace a také návrh solárních kolektorů na ohřev teplé vody. Dále práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební části pro realizaci stavby upravenou pro potřeby technického zařízení budov, průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu, technickou zprávu stavební části, technickou zprávu vodovodu a kanalizace, výkresovou dokumentaci a přílohy.cs
dc.description.abstractThe purpose of this work is the processing of the project on topic the Family house – the house water plumbing and sewerage plumbing. The content and the main objective are to design the dimensions of water supply, sanitation and design of solar collectors for hot water. The work includes the construction drawings for the construction customized for the needs of the technical equipment of buildings, the accompanying report, summary of the technical report, technical report of the building, technical report of the water plumbing and sewerage plumbing, drawings and attachments.en
dc.format41, [47] l. : il. + 17 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent400753 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectvnitřní vodovodcs
dc.subjectkanalizacecs
dc.subjectsolární kolektorycs
dc.subjectthe family houseen
dc.subjectthe house water plumbingen
dc.subjectsewerage plumbingen
dc.subjectsolar colectorsen
dc.titleRodinný dům - vnitřní vodovod a kanalizacecs
dc.title.alternativeThe Family House - The House Water Plumbing and Severage Plumbingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300359cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKOL638_FAST_B3607_3607R040_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam