Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHudeček, Leopoldcs
dc.contributor.authorZlámal, Martincs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.available2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94766
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je problematika z oblasti zajištění bezpečnosti železničního provozu, zaměřená na odstraňovaní vegetace (dřevin) ohrožující bezpečnost železničního provozu v ochranném pásmu dráhy. Z teoretického hlediska byl proveden rozbor metod kontroly a průzkumu železničních úseků, úkonů správního řízení, fyzického odstranění nežádoucí vegetace a opatření do budoucna. V praktické části je rozpracováno zhodnocení konkrétního úseku železniční trati mezi stanicemi Dětřichov nad Bystřicí a Lomnicí z hlediska nežádoucího vlivu vegetace na bezpečnost provozu, přičemž byl brán zřetel jen na zasahování dřevin do průjezdného profilu.cs
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor work is in the issue of securing safety of the railway traffic, focusing on removal of the vegetation (woody plants), that threats the safety of the railway traffic i the safety area of the railway. From theoretical field there were maid analyses of the methods of the inspections, administration control operations, physical removal of unwanted vegetation and precautions. In practical field was maid evaulation of concrete part of the railway track between stations Dětřichov nad Bystřicí and Lomnice in terms of unwanted influence of vegetation on safety of the traffic. Interference of the woody species was inly criterion I was aimed on.en
dc.format53 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent10066080 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprůjezdný profilcs
dc.subjectvegetacecs
dc.subjectželezniční provozcs
dc.subjectkolizecs
dc.subjectochranné pásmocs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectgabariten
dc.subjectvegetationen
dc.subjectrail transporten
dc.subjectcollisionen
dc.subjectrailway zone protectionen
dc.subjectsafetyen
dc.titleOdstraňování vegetace ohrožující bezpečnost železničního provozu v ochranném pásmu dráhycs
dc.title.alternativeRemoval of Vegetation that Threatens the Safety of Rail Transport in the Railway Zone Protectionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201429cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní stavbycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisZLA070_FAST_B3607_3647R020_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam