Odstraňování vegetace ohrožující bezpečnost železničního provozu v ochranném pásmu dráhy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94766

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hudeček, Leopold cs
dc.contributor.author Zlámal, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.available 2012-07-11T08:09:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94766
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je problematika z oblasti zajištění bezpečnosti železničního provozu, zaměřená na odstraňovaní vegetace (dřevin) ohrožující bezpečnost železničního provozu v ochranném pásmu dráhy. Z teoretického hlediska byl proveden rozbor metod kontroly a průzkumu železničních úseků, úkonů správního řízení, fyzického odstranění nežádoucí vegetace a opatření do budoucna. V praktické části je rozpracováno zhodnocení konkrétního úseku železniční trati mezi stanicemi Dětřichov nad Bystřicí a Lomnicí z hlediska nežádoucího vlivu vegetace na bezpečnost provozu, přičemž byl brán zřetel jen na zasahování dřevin do průjezdného profilu. cs
dc.description.abstract The aim of this Bachelor work is in the issue of securing safety of the railway traffic, focusing on removal of the vegetation (woody plants), that threats the safety of the railway traffic i the safety area of the railway. From theoretical field there were maid analyses of the methods of the inspections, administration control operations, physical removal of unwanted vegetation and precautions. In practical field was maid evaulation of concrete part of the railway track between stations Dětřichov nad Bystřicí and Lomnice in terms of unwanted influence of vegetation on safety of the traffic. Interference of the woody species was inly criterion I was aimed on. en
dc.format 53 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 10066080 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject průjezdný profil cs
dc.subject vegetace cs
dc.subject železniční provoz cs
dc.subject kolize cs
dc.subject ochranné pásmo cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject gabarit en
dc.subject vegetation en
dc.subject rail transport en
dc.subject collision en
dc.subject railway zone protection en
dc.subject safety en
dc.title Odstraňování vegetace ohrožující bezpečnost železničního provozu v ochranném pásmu dráhy cs
dc.title.alternative Removal of Vegetation that Threatens the Safety of Rail Transport in the Railway Zone Protection en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201429 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 227 - Katedra dopravního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní stavby cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis ZLA070_FAST_B3607_3647R020_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
ZLA070_FAST_B3607_3647R020_2012.pdf 9.599Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics