Měď a její slitiny

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94777

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mazancová, Eva cs
dc.contributor.author Hrončok, Radek cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:08:38Z
dc.date.available 2012-07-11T12:08:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94777
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce poukazuje na vlastnosti mědi a jejich slitin. Snaží se vystihnout především fyzikálně metalurgický charakter. Dále je podán přehled o základních typech slitin mědi a možnostech jejich zpracování. Nedílnou součásti této práce je seznámení s aplikacemi daných slitin mědi pro specifické použití v různých průmyslových odvětvích. Praktická část zahrnuje metalografické hodnocení dvou dodaných vzorků a rozbor lomové plochy. cs
dc.description.abstract This bachelor’s work points to the properties of copper and its alloys. It tries to capture the particular physical and metallurgical character. It is given an overview of the basic types of copper alloys and their processing capabilities. An integral part of this work is familiar with applications of the copper alloys for specific use in various industries. The practical part includes metallographic evaluation of two samples and analysis of fracture surface. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3717526 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Měď cs
dc.subject slitiny mědi cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject zpracování cs
dc.subject struktura cs
dc.subject fáze. cs
dc.subject Copper en
dc.subject copper alloys en
dc.subject properties en
dc.subject treatment en
dc.subject structure en
dc.subject phase. en
dc.title Měď a její slitiny cs
dc.title.alternative Cuprum and its alloys en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Jonšta, Petr cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 636 - Katedra materiálového inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technické materiály cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis HRO0011_FMMI_B3923_3911R030_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HRO0011_FMMI_B3923_3911R030_2012.pdf 3.545Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics