Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKutáč, Josefcs
dc.contributor.authorBurdová, Michaelacs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:43Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:43Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94916
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce jsou ,,Přínosy manažerského účetnictví". Tato práce je zaměřena na teorii, ve které jsou vysvětleny a zhodnoceny zásady manažerského účetnictví. V další části je uvedena specifikace oportunitních nákladů, kde jsou uvedeny i dva příklady jejich využití. Část práce je zaměřena na posouzení možností využití kalkulačních nákladů při hodnocení ekonomické situace podniku. V rámci této části jsou uvedeny kalkulační náklady. Opět jsou zde dva příklady využití kalkulačních nákladů společně s hodnocením tohoto využití.cs
dc.description.abstractThe theme of this bachelor work is „Management Accounting Acquisition.“ The work is focused on the theory which explains and evaluates the principles of the management accounting . In the next part is the specification of opportunity costs introduced and there are elaborated two examples of its use. The part of this thesis is focused on an assessment of options for use of calculating costs in an evaulating of a company economic situation. Within this section there are listed calculating costs. There are elaborated two examples of use of calculating costs with their evaluation again.en
dc.format32 l. : il.cs
dc.format.extent1713085 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmanažerské účetnictvícs
dc.subjectkalkulační nákladycs
dc.subjectoportunitní nákladycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectmanagement accountingen
dc.subjectcost expensesen
dc.subjectopportunity costsen
dc.subjectcostsen
dc.subjectrevenueen
dc.titlePřínosy manažerského účetnictvícs
dc.title.alternativeBenefits of Management Accountingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201289cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBesta, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBUR0015_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam