Možnosti využití přístupů Kaizen a 5S ve strojírenské organizaci

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94920

Show simple item record


dc.contributor.advisor Halfarová, Petra cs
dc.contributor.author Nepraš, Karel cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.available 2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94920
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je aplikace přístupů 5S a Kaizen ve strojírenské organizaci. První část je zaměřena na teoretický popis obou přístupů. Praktická část obsahuje představení strojírenské organizace, provedení analýzy současného stavu a realizaci přístupu 5S na vybraném pracovišti. Metoda Kaizen je zpracována jako návod na tvorbu systému zlepšovacích návrhů. Závěr obsahuje vyhodnocení, návrhy a doporučení pro zlepšování. cs
dc.description.abstract The subject of this thesis is the application of the 5S and Kaizen approaches in the machinery company. The first part focuses on theoretical describing of both approaches. The practical part contains describing engineering company, analyzing the current situation and implementation of the 5S approach in a selected workplace. The Kaizen method is treated as a guide to make a suggestion system. The conclusion includes evaluations, proposals and recommendations for improvement. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2292285 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject 5S cs
dc.subject Kaizen cs
dc.subject zlepšování cs
dc.subject inovace cs
dc.subject systém zlepšovacích návrhů cs
dc.subject 5S en
dc.subject Kaizen en
dc.subject improvement en
dc.subject innovation en
dc.subject suggestion system en
dc.title Možnosti využití přístupů Kaizen a 5S ve strojírenské organizaci cs
dc.title.alternative Possibilities of Using Kaizen and 5S Approaches in the Machinery Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hermann, Tomáš cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 639 - Katedra kontroly a řízení jakosti cs
dc.contributor.consultant Dostál, Vladimír cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Management jakosti cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis NEP0008_FMMI_B3922_3902R041_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NEP0008_FMMI_B3922_3902R041_2012.pdf 2.186Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics