Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHalfarová, Petracs
dc.contributor.authorNepraš, Karelcs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.available2012-07-11T12:13:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94920
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je aplikace přístupů 5S a Kaizen ve strojírenské organizaci. První část je zaměřena na teoretický popis obou přístupů. Praktická část obsahuje představení strojírenské organizace, provedení analýzy současného stavu a realizaci přístupu 5S na vybraném pracovišti. Metoda Kaizen je zpracována jako návod na tvorbu systému zlepšovacích návrhů. Závěr obsahuje vyhodnocení, návrhy a doporučení pro zlepšování.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the application of the 5S and Kaizen approaches in the machinery company. The first part focuses on theoretical describing of both approaches. The practical part contains describing engineering company, analyzing the current situation and implementation of the 5S approach in a selected workplace. The Kaizen method is treated as a guide to make a suggestion system. The conclusion includes evaluations, proposals and recommendations for improvement.en
dc.format.extent2292285 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject5Scs
dc.subjectKaizencs
dc.subjectzlepšovánícs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectsystém zlepšovacích návrhůcs
dc.subject5Sen
dc.subjectKaizenen
dc.subjectimprovementen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectsuggestion systemen
dc.titleMožnosti využití přístupů Kaizen a 5S ve strojírenské organizacics
dc.title.alternativePossibilities of Using Kaizen and 5S Approaches in the Machinery Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHermann, Tomášcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantDostál, Vladimírcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisNEP0008_FMMI_B3922_3902R041_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam