Contribution to a magnetite consumption in the Karviná Mine's preparation plant of the Lazy Plant

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94969

Show simple item record


dc.contributor.author Pavlík, Radim
dc.contributor.author Řepka, Vlastimil
dc.date.accessioned 2012-09-03T08:42:49Z
dc.date.available 2012-09-03T08:42:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2012, vol. 58, no. 2, p. 1-6 : ill. cs
dc.identifier.issn 1802-5420 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94969
dc.description.abstract In its introduction, this contribution deals with the usage of magnetite during the process of coal separation in the Karviná Mine's preparation plant of the Lazy Plant. Next it deals with the evaluation of quality of magnetite used in the preparation plant, losses of magnetite adhering to the products leaving the preparation plant, the recovery of a diluted suspension with focus on the efficiency of magnetite separation of the diluted suspension and the comparison of the magnetite consumption with the one in the ČSM preparation plant. In conclusions, the article presents options leading to the reduction of the magnetite consumption in the Karviná Mine's preparation plant of the Lazy plant. For comparison, the data of the ČSM Mine is stated here. cs
dc.format.extent 603870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso Neuvedeno cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering cs
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2012/LVIII-2012-2-01-06.pdf cs
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.subject magnetite cs
dc.subject coal cs
dc.subject separation cs
dc.title Contribution to a magnetite consumption in the Karviná Mine's preparation plant of the Lazy Plant cs
dc.type article cs
dc.identifier.location Ve fondu ÚK cs
dc.description.abstract-en Příspěvek se v úvodu zabývá použitím magnetitu při rozdružování těžného uhlí na úpravně Dolu Karviná, závodu Lazy, dále vyhodnocením kvality magnetitu používaného na úpravně, ztrátami magnetitu ulpívajícího na produktech odcházejících z úpravny, regenerací zředěné suspenze se zaměřením na účinnost separace magnetitu ze zředěné suspenze a porovnáním spotřeby magnetitu s úpravnou dolu ČSM. V závěru jsou uvedeny možnosti vedoucí ke snížení spotřeby magnetitu na úpravně Dolu Karviná, závodu Lazy. Pro porovnání jsou zde uvedeny hodnoty z Dolu ČSM. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View Description
geo-eng-LVIII-2012-2-01-06-pavlik.pdf 589.7Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics