Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČvančarová, Zuzanacs
dc.contributor.authorČerná, Miroslavacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:37:23Z
dc.date.available2012-10-30T09:37:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95262
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je optimalizace materiálových toků v nadnárodní společnosti Dura Automotive, s. r. o. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů logistiky, které s touto problematikou souvisejí. Dále jsou uvedeny metody použité přímo v práci, kterými je daný problém řešen. Na tuto část navazuje část praktická, kde je představen podnik, který byl pro tuto práci vybrán, dále identifikace problému, současný systém obalového hospodaření v podniku a jednotlivé výpočty. Smyslem této části je aplikace vybraných metod – diagnostická mise, analýza vstupních dat, simulace údajů v tabulkách, v praxi. V závěru práce jsou vyhodnoceny a shrnuty zjištěné výsledky a na jejich základě jsou podána patřičná opatření, návrhy nebo doporučení.cs
dc.description.abstractThe main objective of this bachelor work is the optimization of material flows in a multinational company Dura Automotive Ltd. The theoretical part is focused on explaining the basic concepts of logistics, which are related to this issue. The following methods are used in the work, which is the problem solved. This part is followed by the practical part, where the company is introduced, which was chosen for this work, as well as problem identification, the current packaging system management in the enterprise and the individual calculations. The purpose of this section is the application of selected methods - diagnostic mission, analysis of input data and simulation data in the tables in practice. At the end of work are evaluated and summarized the results and based on them are given the appropriate measures, suggestions or recommendations.en
dc.format.extent3312047 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectobalycs
dc.subjectprocesycs
dc.subjectobalový systémcs
dc.subjectinventurní zůstatekcs
dc.subjectlogistický řetězeccs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectobalový materiálcs
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectpackagingen
dc.subjectprocessesen
dc.subjectpackaging systemen
dc.subjectinventory balanceen
dc.subjectthe logistics chainen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectpackaging materialen
dc.titleOptimalizace materiálových toků v nadnárodní společnosti Duracs
dc.title.alternativeOptimization of Material Flow in the Multinational Company Duraen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTykva, Tomášcs
dc.date.accepted2012-08-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisCER0063_EKF_B6208_6208R020_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam