Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGurný, Petrcs
dc.contributor.authorKonečný, Martincs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:37:51Z
dc.date.available2012-10-30T09:37:51Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95312
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce byla zaměřena na analýzu ukazatelů rentability a pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. Pro pyramidové rozklady byly provedeny analýzy odchylek metodou logaritmickou a funkcionální. Celá práce byla rozdělena na tři části. V první části byly uvedeny metodologické postupy při provádění finanční analýzy. V druhé části byl popsán analyzovaný podnik. Třetí část byla zaměřena na aplikaci vybraných metod finanční analýzy na podnik. Na konci práce byl uveden závěr, ve kterém byly shrnuty všechny dosažené výsledky a uvedena doporučení.cs
dc.description.abstractBachelor thesis was focused on the analysis of the profitability and pyramidal decomposition of return on equity. Pyramidal decompositions were performed using a logarithmic and functional analysis of deviations. The whole work was divided into three parts. In the first part were given the methodological procedures for the financial analysis. The second part describes the analyzed company. The third part focused on the application of selected methods of the financial analysis. At the end of the work was concluded in which summarized all the results and presents recommendations.en
dc.format.extent4160271 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectpyramidové rozkladycs
dc.subjectanalýza odchylekcs
dc.subjectlogaritmickács
dc.subjectfunkcionální.cs
dc.subjectFinancial Analysisen
dc.subjectProfitabilityen
dc.subjectPyramidal Decompositionen
dc.subjectAnalysis of Deviationen
dc.subjectLogarithmicen
dc.subjectFunctional.en
dc.titleRozbor rentability a pyramidový rozklad vybraných ukazatelů rentability podniku v hutnictvícs
dc.title.alternativeProfitability and Pyramidal Analysis of Selected Ratios of a Company in the Metallurgy Sectoren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBorovcová, Martinacs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKON0026_EKF_B6202_6202R010_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam