Využití HPC při srovnání algoritmů pro výpočet vývoje tématu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95416

Show simple item record


dc.contributor.advisor Martinovič, Jan cs
dc.contributor.author Balcárek, David cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:38:46Z
dc.date.available 2012-10-30T09:38:46Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95416
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract V dnešním světě Internetu existují velké kolekce textových dokumentů a je nutné v nich efektivně vyhledávat. Pro zvětšení počtu relevantních souborů a snížení počtu nerelevantních souborů při odpovědi na dotaz, musíme použít jiný přístup pro zjištění vývoje tématu. Jako vhodné řešení se jeví využití Fiedlerova vektoru, jenž lze využít i mimo DIS. A to tam, kde je potřeba vypočítat aproximativní Fiedlerův vektor u velkých řídkých matic, jejichž čas výpočtu exponenciálně roste s rostoucí dimenzí matice. Cíle této práce jsou ověřit vhodnost využití Fiedlerova vektoru pro získání vývoje tématu, optimalizovat a paralelizovat jeho algoritmus s využitím HPC clusteru. cs
dc.description.abstract In this world of the Internet there exists huge collections of the text documents and it is necessary to effectively make search in them. We have to use another approach to find topic development, because we would like increase number of the relevant files and decrease number of the irrelevant files in response to a query. A proper solution would be using Fiedler vector, which has a wide using. Example of the using of Fiedler vector is calculating approximate Fiedler vector for the huge sparse matrixes. The time of this calculation rises exponentially according to dimension of the sparse matrix. The goals of the thesis are evaluating propriety of using Fiedler vector for getting topical development, optimizing and paralleling its algorithm with using HPC cluster. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1818628 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Fiedlerův vektor, HPC cluster, MPI.NET, SORT-EACH, Lanczos, Jacobi, Task Parallel Library, C#, vlastní čísla, vývoj tématu cs
dc.subject Fiedler vector, HPC cluster, MPI.NET, SORT-EACH, Lanczos, Jacobi, Task Parallel Library, C#, eigenvalues, topic development en
dc.title Využití HPC při srovnání algoritmů pro výpočet vývoje tématu cs
dc.title.alternative Using HPC for Comparison Algorithms for Topical Development Computing en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dráždilová, Pavla cs
dc.date.accepted 2012-08-14 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis BAL259_FEI_N2647_2612T025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAL259_FEI_N2647_2612T025_2012.pdf 1.734Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics