Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMíková, Janacs
dc.contributor.authorČernušek, Petrcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:40:19Z
dc.date.available2012-10-30T09:40:19Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95474
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh logistického zajištění pískového hospodářství ve vybrané provozní jednotce. V teoretické části této práce se věnuji významu křemičitého písku v hnacích vozidlech, parametrům pískování a jeho složení. V druhé teoretické části jsou popsány strategie a modely řízení zásob. V praktické části práce se věnuji charakteristice stávajícího stavu pískového hospodářství a také novému návrhu modernizace včetně logistického zabezpečení. V závěru práce jsem provedl ekonomicko-technické zhodnocení navrhovaného projektu.cs
dc.description.abstractThis bachelor paper focuses on plan of logistical support of sand management in a selected operating unit. In the theoretical part of this paper, I deal with the importance of siliceous sand in propelling vehicles, sandblasting parameters and its structure. In the second part, strategies and plans of supply management are described. In the practical part of this paper, I examine the characteristic of current condition of sand management and also a new plan for modernization, which includes logistical support. In the final part of this paper, I conducted an economic and technical evaluation of the proposed project.en
dc.format.extent2217824 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLogistické zajištěnícs
dc.subjectPískové hospodářstvícs
dc.subjectKřemičitý písekcs
dc.subjectPískování HVcs
dc.subjectSend suply logistic solutionen
dc.subjectRailway Vehicle Depoten
dc.subjectSupply managementen
dc.titleNávrh logistického zajištění pískového hospodářství vybrané provozní jednotky kolejových vozidelcs
dc.title.alternativeDesign of the Sand Supply Logistic Solution for the Selected Railway Vehicle Depoten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠiroký, Jaromírcs
dc.date.accepted2012-10-19cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisCER0027_FS_B2341_2301R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam