Návrh logistického zajištění pískového hospodářství vybrané provozní jednotky kolejových vozidel

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95474

Show simple item record


dc.contributor.advisor Míková, Jana cs
dc.contributor.author Černušek, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:40:19Z
dc.date.available 2012-10-30T09:40:19Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95474
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na návrh logistického zajištění pískového hospodářství ve vybrané provozní jednotce. V teoretické části této práce se věnuji významu křemičitého písku v hnacích vozidlech, parametrům pískování a jeho složení. V druhé teoretické části jsou popsány strategie a modely řízení zásob. V praktické části práce se věnuji charakteristice stávajícího stavu pískového hospodářství a také novému návrhu modernizace včetně logistického zabezpečení. V závěru práce jsem provedl ekonomicko-technické zhodnocení navrhovaného projektu. cs
dc.description.abstract This bachelor paper focuses on plan of logistical support of sand management in a selected operating unit. In the theoretical part of this paper, I deal with the importance of siliceous sand in propelling vehicles, sandblasting parameters and its structure. In the second part, strategies and plans of supply management are described. In the practical part of this paper, I examine the characteristic of current condition of sand management and also a new plan for modernization, which includes logistical support. In the final part of this paper, I conducted an economic and technical evaluation of the proposed project. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2217824 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Logistické zajištění cs
dc.subject Pískové hospodářství cs
dc.subject Křemičitý písek cs
dc.subject Pískování HV cs
dc.subject Send suply logistic solution en
dc.subject Railway Vehicle Depot en
dc.subject Supply management en
dc.title Návrh logistického zajištění pískového hospodářství vybrané provozní jednotky kolejových vozidel cs
dc.title.alternative Design of the Sand Supply Logistic Solution for the Selected Railway Vehicle Depot en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Široký, Jaromír cs
dc.date.accepted 2012-10-19 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 342 - Institut dopravy cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní technika a technologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis CER0027_FS_B2341_2301R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CER0027_FS_B2341_2301R003_2012.pdf 2.115Mb PDF View/Open
CER0027_FS_B2341_2301R003_2012_priloha.pdf 77.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics