Analýza účetní závěrky a krize podniku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95507

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bařinová, Dagmar cs
dc.contributor.author Adamovská, Markéta cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:51:45Z
dc.date.available 2012-10-30T09:51:45Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95507
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou účetní závěrky a krizí v podniku. Diplomová práce je prakticko-aplikačního charakteru. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku účetní závěrky a finanční analýzy. V účetní závěrce je blíže rozvedena rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. U finanční analýzy je zájem věnován analýze absolutních ukazatelů a ukazatelům poměrové analýzy. V praktické části je zpracována a zhodnocena finanční analýza účetní závěrky společnosti DLOBIS s. r. o. za sledované období 2008 -2011, na jejímž základě jsou odvozeny krizové oblasti společnosti. Navržená investiční řešení jsou také obsahem praktické části. Cílem diplomové práce je vyhodnocení možných způsobů řešení krizových oblastní posuzované společnosti a výběr nejvhodnější varianty. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the issue of the financial statements and the crisis of the enterprise. The thesis is of practical-applicable character. The theoretical part is focused on the characterization of financial statements and financial analysis. In the financial statements are further elaborated a balance sheet, profit and loss statement and attachment of financial statements. For the financial analysis, the interest is focused on the analysis of the absolute indicators and the indicators of ratio analysis. In the practical part is processed and evaluated the financial analysis of financial statements of the company DLOBIS s.r.o. for the period 2008-2011, on the basis whose are derived the crisis area of the company. Proposed investment solutions are also discussed in the practical parts. The aim of the thesis is an evaluation of the potentials methods of solution the crisis area under the company and choice of the best solution. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2568120 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject analýza cs
dc.subject druhotná platební neschopnost cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject investiční řešení cs
dc.subject krize cs
dc.subject překapitalizování cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject ukazatelé poměrové analýzy cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject vyhodnocení finanční situace cs
dc.subject vysoká likvidita cs
dc.subject analysis en
dc.subject secondary insolvency en
dc.subject financial analysis en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject investment solution en
dc.subject crisis en
dc.subject overcapitalized en
dc.subject financial statements en
dc.subject indicators of the ratio analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject evaluation of the financial situation en
dc.subject high liquidity en
dc.title Analýza účetní závěrky a krize podniku cs
dc.title.alternative Analysis of Financial Statements and Crisis of the Company en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Urbanová, Hana cs
dc.date.accepted 2012-09-03 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis ADA342_EKF_N6208_6202T049_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ADA342_EKF_N6208_6202T049_00_2012.pdf 2.449Mb PDF View/Open
ADA342_EKF_N6208_6202T049_00_2012_priloha.pdf 3.887Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics