Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKutáč, Josefcs
dc.contributor.authorUher, Jakubcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:52:42Z
dc.date.available2012-10-30T09:52:42Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95604
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje studii teoretických problémů plánování variabilních nákladů. V práci jsou popsány současné metody plánování. Je zde rozebrána problematika kalkulací, rozpočtů a plánů, které se v praxi využívají při plánování variabilních nákladů. V poslední kapitole jsou uvedeny možnosti vyhodnocování variabilních nákladů ve výrobních podnicích.cs
dc.description.abstractThis thesis contains an analysis of theoretical difficilties for variable expenses planning. It describes common methods of variable expences managing. There are estimates of costings specified, which are used for planning in existing practice. The last chapter relates to possibilities valuation variable expenses in the industry companies.en
dc.format28 l. : il.cs
dc.format.extent3676935 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvariabilní náklady, kalkulace, plánování, kalkulační jednice, variabilní režijní nákladycs
dc.subjectvariable costs, estimates of costings, planning, unit of calculation, variable overhead costsen
dc.titlePlánování a vyhodnocování variabilních nákladůcs
dc.title.alternativeThe Planning and Assesment of Proportional Costen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201180cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBesta, Petrcs
dc.date.accepted2012-09-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisUHE0008_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam