Show simple item record

dc.contributor.advisorJančíková, Zoracs
dc.contributor.authorVilášek, Rostislavcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:52:50Z
dc.date.available2012-10-30T09:52:50Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95613
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technickými prostředky, pomocí kterých je v zařízeních realizována výměna dat. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny jednotlivé typy sítí, které jsou obecně používány. Jedná se především o sítě průmyslové, firemní i veřejně dostupné. Zhodnoceny jsou možnosti jednotlivých sítí a jejich praktický přínos. Praktická část je zaměřena na nově navrženou lokální bezdrátovou síť standardu WiFi v pásmu 2,4 GHz se speciálním určením pro malé podniky a firmy, která splňuje požadavky pro dálkové monitorování, ovládání a signalizaci zařízení pomocí bezdrátových IP kamer. Práce naznačuje možnosti využití i nové směry vývoje v oblasti bezdrátových sítí.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the technical means by which it is implemented in the data exchange facilities. The theoretical part describes and explains the different types of networks, which are generally used. This is essentially a network of industrial, corporate and publicly available. Evaluated the possibilities of individual networks and their practical benefits. The practical part is focused on the newly proposed local standard WiFi wireless network in the 2.4 GHz specially designed for small businesses and companies that meets the requirements for remote monitoring, control and signaling devices with wireless IP cameras. The work suggests the possibility of using the new developments in wireless networks.en
dc.format.extent5311339 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPočítačová síťcs
dc.subjectPrůmyslová síťcs
dc.subjectDeviceNetcs
dc.subjectControlNetcs
dc.subjectEtherNet/IPcs
dc.subjectWiMAX, Bluetoothcs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjectWiFics
dc.subjectIP kameracs
dc.subjectComputer networken
dc.subjectIndustrial networken
dc.subjectDeviceNeten
dc.subjectControlNeten
dc.subjectEtherNet/IPen
dc.subjectWiMAXen
dc.subjectBluetoothen
dc.subjectZigBeeen
dc.subjectWiFien
dc.subjectIP cameraen
dc.titleBezdrátové sítě využitelné v průmyslucs
dc.title.alternativeWireless network usable in industryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-09-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiics
dc.contributor.consultantZimný, Ondřejcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace a počítačová technika v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisVIL013_FMMI_B3922_3902R040_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record