Kolekce obsahuje články z časopisů (od roku 2008 do současnosti), které v době vydání článku měly impakt faktor (dle databáze Journal Citation Reports - Thomson Reuters).
Přehled publikační činnosti ze všech časopisů, indexovaných v době vydání článků ve Web of Science poskytuje kolekce Publikační činnost VŠB-TUO.

Recent Submissions

View more