Show simple item record

dc.contributor.authorReli, Martin
dc.contributor.authorKočí, Kamila
dc.contributor.authorMatějka, Vlastimil
dc.contributor.authorKovář, Pavel
dc.contributor.authorObalová, Lucie
dc.date.accessioned2013-06-24T11:18:07Z
dc.date.available2013-06-24T11:18:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2012, vol. 58, no. 4, p. 10-22.cs
dc.identifier.issn1802-5420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/96432
dc.description.abstractThe kaolinite/TiO2 composite (60 wt% of TiO2) was prepared by thermal hydrolysis of a raw kaolin suspension in titanyl sulphate and calcined at different temperatures (600, 650 and 700°C) and for different times (1, 2 and 3 h). The obtained samples were characterized by XRPD, N2 physical adsorption and SEM, and tested for photocatalytic reduction of CO2. The different calcination conditions did not influence TiO2 phase composition, only slightly changed the specific surface area, and significantly affected crystallite size of kaolinite/TiO2 composite. A higher temperature and longer duration of calcination lead to higher crystallinity of the powder. The photocatalytic results showed that the crystallite size determined the efficiency of kaolinite/TiO2 photocatalysts.cs
dc.format.extent539874 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringcs
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2012/LVIII-2012-4-10-22.pdfcs
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.subjectkaolinitecs
dc.subjectTiO2cs
dc.subjectphotocatalysiscs
dc.subjectcarbon dioxidecs
dc.subjectreductioncs
dc.titleEffect of calcination temperature and calcination time on the Kaolinite/TiO2 composite for photocatalytic reduction of CO2cs
dc.title.alternativeVliv kalcinační teploty a doby kalcinace na kompozit kaolinit/TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2cs
dc.typearticlecs
dc.identifier.locationVe fondu ÚKcs
dc.description.abstract-enKompozit kaolinit/TiO2 (60 hm% TiO2) byl připraven termální hydrolýzou suspenze surového kaolinu v síranu titanylu a kalcinován při různých teplotách (600, 650 a 700°C) a po různou dobu (1, 2 a 3 h). Získaný vzorek byl charakterizován pomocí XRPD, N2 fyzikální adsorpcí a SEM, a testován na fotokatalytickou redukci CO2. Rozdíl kalcinačních podmínek neovlivnil složení fáze TiO2, pouze se mírně pozměnila specifická povrchová plocha a výrazně byla ovlivněna velikost krystalitu kompozitu kaolinit/TiO2. Vyšší teplota a delší doba kalcinace vedly k vyšší krystalitě prášku. Fotokatalytické výsledky ukázaly, že velikost krystality určuje účinnost fotokatalyzítoru kaolinit/TiO2.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2012, vol. 58 [22]
  • OpenAIRE [2652]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record