Show simple item record

dc.contributor.advisorSekanina, Milancs
dc.contributor.authorBurgetová, Petracs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:08:48Z
dc.date.available2013-06-26T11:08:48Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97435
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractVe své bakalářské práci jsem zkoumala problematiku oděvního průmyslu na Prostějovsku v době první republiky, to znamená v letech 1918 – 1938, a jeho odraz v dobovém tisku. Toto téma jsem se pokusila vhodně prezentovat na příkladu nejúspěšnějších prostějovských oděvních firem Rolný a Nehera. První část práce je tedy zaměřena na teoretické pojetí prostějovského oděvního průmyslu, který byl velmi uznávaný. Tato kapitola obsahuje popis historie prostějovského oděvního průmyslu, přiblížení firem Rolný a Nehera, charakterizaci jejich výrobních technik, postupů a dosažených úspěchů, které byly opravdu velké. Právě tyto firmy se zasloužily o to, že se Prostějovu přezdívalo „Malá Paříž“. V této kapitole jsou zmíněné také spory, které mezi sebou firmy vedly. Následující kapitola je zaměřena na odraz firem Rolný a Nehera na stránkách dobového tisku. Zde je popsáno, jak často a jakým stylem se o daných firmách psalo v době první republiky v regionálních novinách Hlasy z Hané. V kapitole je také zmíněno, jak noviny Hlasy z Hané firmy využívaly pro svou vlastní reklamu. Druhá část je zaměřena na firemní tisk, který firmy Rolný a Nehera vydávaly. Poslední kapitola se zabývá využitím řešené tématiky v médiích. Skládá se ze čtyř žurnalistických žánrů, kterými jsou úvodník, interview, anketa a editorial. Tyto jsou potenciálními prostředky, jak by mohla být široká veřejnost informována o prostějovském oděvním průmyslu.cs
dc.description.abstractIn my bachelor’s thesis I studied the theme of the clothing industry in the district of Prostejov during the first Republic between 1918-1938. I also studied the image of the clothing industry in the newspapers at that time. As a case study I have chosen the most successful clothing companies of that time, brand Rolny and brand Nehera. First part of my thesis focuses on the theoretical base of the clothing industry in the district of Prostejov. The local clothing industry was well respected at that time. This chapter contains the history of the clothing industry in Prostejov and it introduces brands Rolny and Nehera. I characterize their production, manufacturing processess and their big success. We owe these companies that Prostejov was called “Little Paris”at that time. In this chapter I also describe disputes between the most successful companies Rolny and Nehera. The next chapter is focused on the impact that the companies Rolny and Nehera had on the main local newspapers. There is described in details how these companies were presented in the local newspaper Hlasy z Hané (Voices of Hana region) during the period of the first Republic. In this chapter I also study how were the local newspapers used as a marketing tools for brands Rolny and Nehera propagation. Second part of this chapter is focused on propagation materials of both companies. Last chapter of my bachelor's theme shows, how the issue could had been presented by using four main genres in journalism: Introduction, interview, questionnaire and editorial. Potentially these four journalistic genres could be the tolls how could had been wild public informed about the clothing industry in Prostějov.en
dc.format.extent3421682 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectProstějov, oděvní průmysl, první republika, domácká práce, pásová výroba, konfekční oděvy, dobový tisk, noviny Hlasy z Hané, Rolňáček, Sdělení, Spolupracovník, spor.cs
dc.subjectProstejov, The clothing industry, The first republic, homework, band production, ready-made clothing, periodical newapapers, newspapers Hlasy z Hané (Voices of Hana region), Rolnacek, Communication, Co-worker, Dispute.en
dc.titleOděvní průmysl na Prostějovsku v letech první republiky 1918 – 1938cs
dc.title.alternativeThe Clothing Industry in the Prostějov in the First Republic 1918 – 1938en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGeršlová, Janacs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department121 - Katedra ekonomické žurnalistikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEkonomická žurnalistikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBUR0056_EKF_B6202_7202R020_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record