Show simple item record

dc.contributor.advisorKupka, Jiřícs
dc.contributor.authorHerzogová, Kláracs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:11:11Z
dc.date.available2013-06-26T11:11:11Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97810
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem společenstev měkkýšů postindustriálních stanovišť. Jako modelové území byl vybrán vrch Jahodná u Třince. Jahodná je známá jako oblast s výskytem tzv. těšínských vápenců a také je významnou botanickou oblastí (výskyt Orchidaceae). V minulosti zde probíhala těžba vápence a chudých sideritických železných rud a také se krajina využívala pro zemědělské a lesnické účely. V této práci je zmíněna bioindikace suchozemských plžů a hlavní ekologické faktory, které ovlivňují složení malakocenóz. Dále je zde uveden význam postindustriálních stanovišť pro suchozemské plže a charakteristika studovaného území. Malakozoologickým průzkumem bylo zjištěno celkem 39 druhů měkkýšů (38 druhů suchozemských plžů a 1 mlž) z 1811 nalezených živých jedinců. Významný byl nález plže Discus perspectivus, který je vápnomilný a na těchto stanovištích přežívá.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a research of the mollusc assemblages in post-industrial habitats. Jahodná hill near Třinec was chosen as a model area. Jahodná is well-known as an area where the so-called Těšín limestones occur, and is also a significant botanical area (presence of Orchidaceae). In the past, the limestone and lean sideritical iron ores were mined there and the landscape was used for agricultural purpose and purpose of forestry. Bioindication of terrestrial gastropods and main ecological factors which influence the composition of the mollusc assemblages are mentioned in this thesis. Furthermore, the importance of the post-industrial areas as habitats for terrestrial gastropods and the characteristics of studied territory are introduced. In total 39 species of molluscs (38 terrestrial gastropod species and 1 bivalve) of 1811 found living specimens were discovered by malacozoological researching. The discovery of the calcareous gastropod surviving in these habitats Discus perspectivus was momentous.en
dc.format64, [11] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent9152097 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměkkýšics
dc.subjectJahodnács
dc.subjectpostindustriální stanovištěcs
dc.subjecttěšínské vápencecs
dc.subjectDiscus perspectivuscs
dc.subjectmolluscsen
dc.subjectJahodnáen
dc.subjectpost-industrial habitatsen
dc.subjectTěšín limestonesen
dc.subjectDiscus perspectivusen
dc.titleEkologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) vrchu Jahodná u Třincecs
dc.title.alternativeEcologic-faunistical characteristics of Molluscs (Mollusca) at Jahodná hill near Třinecen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201302082cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKašovská, Kamilacs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHER256_HGF_N2102_3904T005_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record