Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJiránková, Evacs
dc.contributor.authorMišík, Jáncs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:11:29Z
dc.date.available2013-06-26T11:11:29Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97849
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractPráce se věnuje vyhodnocení naměřených údajů získaných za různých teplot ovzduší prostřednictvím v geometrické nivelaci ze středu v stejné geodetické síti, přičemž je pozornost soustředěna na vplyv teploty. Za účelem zvýšení spolehlivosti výsledků jsou naměřené údaje s nadbytečnými měřeními kontrolované vyrovnáním přímých měření. V dalším kroku jsou porovnány střední chyby převýšení naměřené v základné etape s výsledky v rámci epochových měření. Nakonec jsou výsledky zpracovány ve formě grafů, ze kterých je patrnější jejich interpretace.cs
dc.description.abstractThe work deals with the evaluation of the measured data obtained at different temperatures in the atmosphere by leveling from the center in the same geodetic network, with a focus on the influence of temperature. In order to increase the reliability of the results are measured data with redundant measurement checked by adjustment of direct measurements. In the next step are compared mean elevation errors from the initial stage with results from epoch measurements. Finally, the results are presented in the form of graphs, for their better interpretation.en
dc.format54, [3] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2137156 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectgeometrická nivelace ze středu, přímá měření, převýšení, geodetický bod, geodetické činnosti, laťcs
dc.subjectlevelling from the center, direct measurements, elevation, geodetic point, surveying activities, lathen
dc.titleÚčinky změny teploty na přesnost měření digitálním nivelačním přístrojemcs
dc.title.alternativeEffects of Temperature Changes on the Measurement Accuracy by Digital Levelen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301049cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠtubňa, Jozefcs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department544 - Institut geodézie a důlního měřictvícs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchInženýrská geodéziecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMIS0010_HGF_N3646_3646T007_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam