Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorKutáč, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:12:32Z
dc.date.available2013-06-26T11:12:32Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97987
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractCílem předložené diplomové práce je čtenáři přiblížit systém odpadového hospodářství, které je nezbytnou součástí dnešního civilizovaného světa. Práce ve své první části po krátkém úvodu vymezuje základní právní předpisy odpadového hospodářství, charakterizuje druhy odpadů, produkci a způsob nakládání s nimi. V další části je provedena analýza vývoje nákladů na odstranění odpadů v obci Lubenec za období let 2008-2011. Následující část popisuje přípravu, aplikaci a vyhodnocení marketingového výzkumu zaměřeného na zjištění spokojenosti občanů s odpadovým hospodářstvím obce Lubenec. Předkládá navržená opatření vedoucí k větší efektivitě odpadového hospodářství uvedené obce pro další období. Závěrečná část diplomové práce zhodnocuje, zda byl dosaženými výsledky naplněn účel diplomové práce.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma work is to provide the reader a system of waste management, which is a necessary part of today’s civilized world. The work after a brief introduction defines in the first part the basic laws of waste management, describes the types of waste, production and the way of dealing with them. In the next part of work there is an analysis of the development of costs for removing waste in the community Lubenec during the years 2008-2011. The following part describes a preparation, application and evaluation of the marketing research to determine citizens’ satisfaction with waste management of the commnunity Lubenec. Presents the proposed steps leading to more efficient waste management of the community for the next period. The final part evaluates, whether the obtained results meet the purpose of the diploma work.en
dc.format67 l. : il. + 4 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2276858 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnáklady, obec, odpadové hospodářství, odpad, produkce, systémcs
dc.subjectcost, village, waste management, waste, production, systemen
dc.titleOdpadové hospodářství v obci Lubeneccs
dc.title.alternativeWaste Management in the Village Lubenecen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300820cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMareš, Petrcs
dc.date.accepted2013-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantJánská, Soňacs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKUT082_HGF_N2102_2102T003_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record