Show simple item record

dc.contributor.advisorSeidl, Miroslavcs
dc.contributor.authorZelinger, Jiřícs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:12:54Z
dc.date.available2013-06-26T11:12:54Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98036
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato práce zpracovává téma likvidace části tzv. Hořanského koridoru, kterou si vyžádá přeložka vynucená rozvojem lomu Vršany. V úvodu je nastíněn postoj ČR z hlediska energetické politiky a tím objasněna motivace vstupu do dotčeného území. Začátek práce se věnuje popisu stávajícího lomu Vršany a pojednává o zájmových oblastech podnikání společnosti Czech Coal a.s. Je zmíněna geologická a hydrogeologická charakteristika zájmových oblastí. Dále práce popisuje plán postupu lomu Vršany, jeho vstup do DP Slatinice přes Hořanský koridor. Ve své závěrečné části se práce věnuje technickému popisu jednotlivých likvidovaných položek a způsobu jejich likvidace včetně ekonomického zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis thesis treats of liquidation of part of the Hořanský koridor, which is necessary because of relaying, forced by developement of the open-pit mine Vršany. The introduction outlines attitude of Czech Republic in terms of energy policy, and thus explain the motivation entering the affected area. Beginning of work is devoted to describing existing open-pit mine and treats of areas of interest of Czech Coal a.s. There are desribed geological and hydrogeological characteristics. It also desribes plan of entrance to Slatinice through Hořanský koridor. In its final part thesis gives technical description of each item and also way of liquidation, including economical evaluation.en
dc.format39 l. : il. + 3 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent830684 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectpřeložkacs
dc.subjectproduktovodcs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectlomcs
dc.subjectextractionen
dc.subjectrelayingen
dc.subjectpipelineen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectcostsen
dc.subjectopen-pit mineen
dc.titleZpůsob likvidace části Hořanského energetického koridoru po přeložce vynucené rozvojem lomu Vršanycs
dc.title.alternativeLiquidation method of part of energetic corridor Hořany after by-pass forced by development of open pit mine Vršanyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400312cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKnotek, Tomášcs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornické inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZEL104_HGF_N2111_2101T008_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record