Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHlaváč, Liborcs
dc.contributor.authorGeryk, Vladancs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:14:05Z
dc.date.available2013-06-26T11:14:05Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98219
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractV předkládané práci zpracovávám problematiku výzkumu abraziv, kterými by bylo možné prořezat obtížně řezatelné materiály o velké tloušťce a materiály o velké hustotě. V úvodní části uvádím možné aplikace abrazivního kapalinového paprsku v současné době a výhled na možnosti dalšího uplatnění související s rozvojem jiných technologií. Následná kapitola práce je věnována popisu některých abraziv, jimiž je možné řezat vysokopevnostní materiály. V další kapitole jsou uvedeny způsoby řezání vysokopevnostních materiálů a je provedeno srovnání účinnosti vybraných řezacích technologií. Čtvrtá kapitola pojednává o teoretickém modelu abrazivního vodního paprsku. Model je základem pro analýzu řezání z hlediska účinnosti a kvality. Má význam i pro další rozvoj v oblasti aplikace technologií s vodním a abrazivním vodním paprskem a pro zdokonalování výkonu řezacího systému. V páté kapitole uvádím popis některých materiálů, které je výhodné nebo nezbytné řezat abrazivním kapalinovým paprskem, a to z důvodů nemožnosti nebo obtížnosti opracování jinými nástroji. Šestou kapitolu věnuji vlastní experimentální práci a jejímu vyhodnocení. V této kapitole také uvádím některá významná zjištění a jejich stručné zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe presented thesis deals with the research of abrasives applicable for cutting of hard-to-cut materials with big thickness and high density. Introduction presents current possible applications of the abrasive water jet and future possibilities of further applications connected with development of other technologies. The next chapter deals with description of some abrasives applicable for high strength material cutting. The next chapter presents various methods of cutting of high strength materials and comparison of efficiency of the selected cutting technologies. The fourth chapter deals with the theoretical model of the abrasive water jet. The model represents the basis for the efficiency and quality analysis of cutting. It is important for the further development in the region of the water jet and abrasive water jet technology application and for the improvement of the cutting system performance. The fifth chapter presents some materials for which it is useful or necessary to use the abrasive water jet cutting as it is impossible or at least hard to cut them with other tools. The sixth chapter is devoted to the experimental work and its evaluation. Some important findings and their short evaluation are presented in this chapter.en
dc.format43 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6299590 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectabrazivní vodní paprsek, beton, ocel, abrazivní materiál, úhel odklonucs
dc.subjectabrasive water jet, concrete, steel, abrasive material, declination angleen
dc.titleAbraziva pro řezání tvrdých materiálůcs
dc.title.alternativeAbrasives for cutting of hard materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301235cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMádr, Vilémcs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department516 - Institut fyzikycs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná fyzika materiálůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisGER113_HGF_B2102_3911R001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam