Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSousedíková, Radmilacs
dc.contributor.authorŠaloušek, Davidcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:14:55Z
dc.date.available2013-06-26T11:14:55Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98369
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou osobní dopravy na vybrané železniční trati. Posouzení se týká regionální trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, kde analyzovaným kritériem jsou ekonomické ukazatele provozu. V práci je zmíněna historie a charakteristika tratě s popisem rozsahu železniční dopravy v regionu, jsou zjištěny ekonomicky opodstatněné a neopodstatněné spoje na trati a je provedeno ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis work deals with an economic analysis of passenger traffic at certain railway track. The assessment relates regional route 341 Staré Město u Uherského Hradiště- Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, where economic data tradiffic are analysis criteria. The work mentioned the history and characteristics of the lines describing the size of the rail transport in the region, economically justified and unjustified joints on the track are identified and the economic evaluation is performed.en
dc.format31, [5] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3769196 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectekonomická analýza dopravycs
dc.subjectželezniční dopravacs
dc.subjectosobní dopravacs
dc.subjectregionální dráhycs
dc.subjecteconomic analysis of transporten
dc.subjectrail transporten
dc.subjectpassenger transporten
dc.subjectregional railwaysen
dc.titleEkonomické zhodnocení dopravy na vybrané železniční tratics
dc.title.alternativeEconomic Assesment of Traffic at Specific Railway Lineen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301474cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJančálková, Ivetacs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSAL0031_HGF_B2102_2102R001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam