Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDostál, Zdeněkcs
dc.contributor.authorMrovec, Martincs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:18:00Z
dc.date.available2013-06-26T11:18:00Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98716
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou vlastních čísel a vlastních vektorů převážně hermitovských a reálných symetrických matic. Obsahuje úvod do teorie vlastních čísel a vlastních vektorů. Hlavní částí textu je popis několika metod jejich hledání včetně následné implementace v Matlabu. Následně jsou tyto metody porovnány a je diskutována vhodnost jejich využití. Na závěr jsou probrány dvě oblasti, kde se problémy vlastních čísel vyskytují. Jedná se konkrétně o mechanické kmitání a molekulovou dynamiku. Ve většině kapitol jsou uvedeny názorné příklady sloužící k lepšímu pochopení dané problematiky.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with eigenvalue and eigenvector problems mainly of the Hermitian matrices and real symetric matrices. It contains an introduction to the theory of eigenvalues and eigenvectors. The main part of the text describes several methods of their search and includes an implementation of them in Matlab. After that, these methods are compared, and suitability of their usage is discused. Finally, two areas, where eigenvalue problems occure, are explained. These are mechanical vibrations and molecular dynamics. In most chapters there are given examples which serve for better understanding of the issue.en
dc.format.extent3280140 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmatice, vlastní číslo, vlastní vektorcs
dc.subjectmatrix, eigenvalue, eigenvectoren
dc.titleŘešení problému vlastních čísel s aplikacemi v molekulove dynamicecs
dc.title.alternativeSolution of the eigenvalue problem with application to molecular dynamicsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMenšík, Martincs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMRO0010_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam