Show simple item record

dc.contributor.advisorGoňo, Radomírcs
dc.contributor.authorGaluszka, Jancs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:18:00Z
dc.date.available2013-06-26T11:18:00Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98717
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTepelné elektrárny představují soubor zařízení, zasahující do všech technických oblastí. Lze na ně nahlížet z pohledu strojního, po stránce elektrické, ale také jako na zařízení přetvářející různé formy energie. Konvenční tepelné elektrárny mají největší podíl na výrobě elektrické energie jak u nás tak ve světe. Tato bakalářská práce se zabývá principem funkce konvenčních tepelných elektráren a popisem funkce jednotlivých částí bloků, dělením na obvyklé typy, principy zvyšování účinnosti, moderními trendy a podmínkami pro rozšíření tepelných elektráren. Dále tato práce obsahuje rozdělení využití tepelných elektráren v české republice a ve s větě a současnou legislativu upravující podmínky pro provoz a připojování elektráren a přenosových sítí. Součástí práce jsou přílohy doplňující odborný text.cs
dc.description.abstractThermal power stations represent a set of devices, ranging in all technicals areas. Can be seen from the perspective of engeneering, in terms of power, but also a device for converting various forms of energy.Convetional thermal power stations have the largest share of electricity production both at home and in the world. This thesis contains the principle of function of convetional power stations, description of the function of individual parts of blocks, dividing the usual types, principles of increasing efficiency, modern trends and conditions for the expansion of thermal power stations. Futhermore , this work includes the use of the distribution in Czech Republic and in the world and current legislation governing the conditions for operation and connection of power plants and transmission networks. The work also contains additional technical annex text.en
dc.format.extent865608 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttepelné elektrárny, paroplynové elektrárny, dieselové elektrárny, Rankine-Clausiuv oběh, rozdělení elektráren, legislativa, elektrárenské trendy, spalovací technologie, rozložení výroby, moderní technologie, AFBC, PFBC, IGCC, účinnostcs
dc.subjectthermal power plants, combined cycle power plants, diesel power plants, Rankine-Clausius circulation, types of power plants, legislation, trends, electricity, combustion technology, distribution of production, modern technology, AFBC, PFBC, IGCC, efficiencyen
dc.titleTepelné elektrárnycs
dc.title.alternativeThermal Power Stationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGurecký, Jiřícs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGAL0033_FEI_B2649_3907R001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record