Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrajc, Bohumilcs
dc.contributor.authorLellková, Martinacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:18:15Z
dc.date.available2013-06-26T11:18:15Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98745
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá různými analytickými metodami řešení homogenních lineárních soustav obyčejných diferenciálních rovnic. V úvodních kapitolách se stručně popisují vybrané pojmy z lineární algebry, vlastnosti vektorových funkcí reálné proměnné a~soustav homogenních lineárních obyčejných diferenciálních rovnic. Pak už se dostáváme k popisu čtyř metod-metoda rozkladu na Jordanův kanonický tvar, metoda rozkladu, Putzerova metoda, metoda rozvoje konečným polynomem. Metody jsou následně implementovány v programu Maple a je heuristicky porovnávána jejich efektivita, která je popsána v závěru této práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with various analytical methods for solving homogeneous linear systems of ordinary differential equations. The introductory chapters briefly describe selected concepts of linear algebra and properties of vector functions of real variables and homogeneous linear systems of ordinary differential equations. Then we get to the description of four methods-the Jordan canonical form, the method of decomposition, the Putzer’s method, the method of development to final polynomial. The methods are implemented in Maple program and we also compare their efficiency, which is described at the end of this thesis.en
dc.format.extent1278561 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsoustavy homogenních obyčejných diferenciálních rovnic, vlastní čísla, vlastní vektory, standardní fundamentální maticecs
dc.subjectsystem of homogenous ordinary differential equations, eigenvalues, eigenvectors, standard fundamental matrixen
dc.titleO různých analytických metodách řešení autonomních homogenních lineárních soustav obyčejných diferenciálních rovnic.cs
dc.title.alternativeThe different analytical methods for solving linear systems of autonomous homogeneous ordinary differential equations.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBeremlijski, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLEL0005_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam