Show simple item record

dc.contributor.advisorŠaloun, Petrcs
dc.contributor.authorAndrešič, Davidcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:18:21Z
dc.date.available2013-06-26T11:18:21Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98761
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractSPLAT is a shortcut for \textit{Spectral Analysis Tool} and it is a tool for displaying, modifying and analysing astronomical spectra, originally developed in 2003 as a part of Starlink (and its STARJAVA package) project. During its development, the SPLAT was extended to include facilities that allowed an interoperability with the Virtual Observatory. Today, it is still one of the greatest tools for spectra analysis, nevertheless, as every software tool, it can be still improved in both VO-related and non-VO-related ways. My adjustments and bugfixes were accepted by a community enhancing its current capabilities and will be a part of the (probably) next release. Expert community will be notified about my results at Nostradamus conference, where my contribution was accepted.en
dc.description.abstractSPLAT je zkratkou pro \textit{Spectral Analysis Tool} a je nástrojem pro zobrazování, modifikaci a analýzu astronomických spekter, který byl vyvinut v roce 2003, původně jako součást projektu Starlink (a jeho podprojektu STARJAVA). Během svého vývoje byl rozšířen o podporu komunikace s prostředím Virtuální observatoře. Dodnes je stále jedním z nejlepších nástrojů pro spektrální analýzu, nicméně stejně jako každý jiný softwarový nástroj může být dále vylepšován a to jak v částech souvisejících s VO, tak v částech s VO nesouvisejících. Má rozšíření a opravy byly akceptovány komunitou rozvíjející jeho současné možnosti a budou součástí (pravděpodobně již) příští verze. Odborná veřejnost bude o mých výsledcích informována na konferenci Nostradamus, kam byl můj článek přijat.cs
dc.format.extent3398188 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVirtual observatory, SPLAT-VO, spectrum, astronomy, astroinformatics, Javaen
dc.subjectVirtuální observatoř, SPLAT-VO, spektrum, astronomie, astroinformatika, Javacs
dc.titleProgramme for Interactive Spectra Analysis in Virtual Observatory Environmenten
dc.title.alternativeProgram pro interaktivní analýzu spekter v prostředí Virtuální observatořecs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠkoda, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantŠkoda, Petrcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisAND146_FEI_B2647_2612R025_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record