Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVodstrčil, Petrcs
dc.contributor.authorBailová, Michaelacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:18:29Z
dc.date.available2013-06-26T11:18:29Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98783
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractGaussova kvadratura je jednou z metod numerické integrace funkcí, pro něž je příliš složité nebo dokonce není možné spočítat hodnotu příslušného integrálu analyticky. V rámci bakalářské práce si nejprve připomeneme některé partie matematické analýzy a lineární algebry, které budeme využívat při práci s kvadraturními formulemi. Následně zavedeme pojem kvadraturní formule a prozkoumáme některé její vlastnosti. Poté se budeme zabývat konstrukcí kvadraturní formule maximální možné přesnosti a určováním chyby aproximace. Další kapitoly jsou již věnovány konkrétním kvadraturní formulím, kterými budeme aproximovat hodnoty integrálů specifických typů funkcí. Jednu z nich pak detailně rozebereme a některé vlastnosti nám umožní její konstrukci značně zjednodušit. Výhody kvadraturní formule pak nejlépe odhalíme ve chvíli, kdy ji porovnáme s jinou numerickou metodou, Simpsonovým pravidlem.cs
dc.description.abstractGaussian quadrature is one of the methods we use for numerical integration of functions, that are too difficult or even impossible to integrate. In this bachelor thesis we first remind some parts of mathematical analysis and linear algebra used for working with quadrature formulas. Then we will introduce the concept of quadrature formula and explore some of its properties. Thereafter we will follow up a construction of a quadrature with maximum accuracy and determine the error of approximation. Further chapters are devoted to specific quadrature formulas used for approximation of integral of particular types of functions. One of the quadrature formulas we will analyse in detail. Some of its properties will allow to considerably simplify its construction. The best way how to reveal the advantages of quadrature formula is to compare it with the other numerical method, the Simpson's rule.en
dc.format.extent1678369 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOrtogonální systémy polynomůcs
dc.subjectinterpolační polynomycs
dc.subjectkvadraturní formulecs
dc.subjectGaussova kvadraturacs
dc.subjectchyba Gaussovy kvadraturní formulecs
dc.subjectGaussova-Legendrova kvadratura.cs
dc.subjectOrthogonal polynomialsen
dc.subjectinterpolation polynomialsen
dc.subjectquadrature formulaen
dc.subjectGaussian quadratureen
dc.subjecterror of Gaussian quadrature formulaen
dc.subjectGauss-Legendre formula.en
dc.titleGaussovy kvadraturycs
dc.title.alternativeGaussian Quadratureen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBouchala, Jiřícs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBAI0012_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam