Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBriš, Radimcs
dc.contributor.authorDomesová, Simonacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:18:29Z
dc.date.available2013-06-26T11:18:29Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98784
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na simulační metodu Monte Carlo, zejména na její aplikaci při modelování pohotovosti systémů s nezávislými prvky. Součástí práce je vytvoření programu v jazyce Matlab, který umožňuje modelování pohotovosti systémů s nezávislými prvky a řešení souvisejících úloh metodou Monte Carlo i analyticky. Důležitou část práce tvoří také srovnání analytické a simulační metody řešení a odhad chyby, k níž došlo při simulaci.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the Monte Carlo method, in particular on its application in availability modeling of systems with independent components. A part of the thesis is dedicated to a program implementation in Matlab, the program allows availability modeling of systems with independent components and solving related problems either by the Monte Carlo method or analytically. Another inportant part of this thesis is a comparison of analytical and simulation solving methods and estimation of the error caused by the simulation.en
dc.format.extent3918522 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.subjectpohotovostcs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectMonte Carloen
dc.subjectavailabilityen
dc.subjectsystemen
dc.titleModelování pohotovosti systému metodou Monte Carlo.cs
dc.title.alternativeAvailability modeling by Monte Carlo methoden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKracík, Jancs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisDOM0015_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam