Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHorák, Davidcs
dc.contributor.authorVůjtek, Adamcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:18:51Z
dc.date.available2013-06-26T11:18:51Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98814
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractCílem této práce bylo seznámit se s problematikou kepstrální analýzy a liftrování řeči. Za tímto účelem jsem implementoval algoritmy a funkce, které jsou potřeba pro výpočet a analýzu spektra a kepstra, zejména pak varianty algoritmu FFT, který je základem obou analýz. V této práci porovnávám efektivitu jednotlivých variant a nejlepší z nich pak používám ke zpracování zvukových signálů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the study of cepstral analysis and liftering of human speech. For this purpose I have implemented algorithms and functions that are needed for the calculation and analysis of the spectrum and cepstrum, especially variants of the FFT algorithm, which is the basis for both analysis. In this study, I compare the efficiency of FFT variants and the best of them I use to process audio signals.en
dc.format.extent10380333 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectliftrování lidské řeči, kepstrální analýza, FFT, DFT, spektrum, filtr, frekvenční analýzacs
dc.subjectLiftering of human speech,Cepstrum analysis, FFT, DFT, spectrum, filter, frequency analysisen
dc.titleKepstrální analýza a liftrování lidské řečics
dc.title.alternativeCepstral analysis and liftering of human speechen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePospíšil, Lukášcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVUJ0008_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam