Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKalus, Renécs
dc.contributor.authorKrpelík, Danielcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:19:10Z
dc.date.available2013-06-26T11:19:10Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98850
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractNáplní práce je návrh a implementace a testování balíku globálně optimalizačních algoritmů hejnové inteligence pro hledání stabilních struktur atomových a molekulových klastrů, návrh testů pro porovnávání jejich kvality a programová implementace těchto testů a návrh několika základních vylepšení a porovnání jejich přínosu při řešení strukturální optimalizace atomových komplexů různých velikostí s využitím Lennardova-Jonesova interakčního modelu pro výpočet potenciální energie. Cílem je pak posouzení použitelnosti hejnových algoritmů pro optimalizaci struktur v molekulové fyzice a návrh dalšího postupu pro jejich vylepšení a uplatnění v praxi.cs
dc.description.abstractThe content of the work is to design and implement swarm intelligence global optimization algorithm package for the search for stable atomic and molecular cluster structures, design of their quality analysis and its implementation and several basic improvements are proposed and their benefits for solving structural optimization for atomic clusters of different sizes with potencial energy described by Lennard-Jones interaction model are assessed. The aim is to assess the applicatibility of swarm algorithms for structural optimization in molecular physics and to propose their further tuning and extensions for real application.en
dc.format.extent1850740 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoptimalizace, hejnová inteligence, klastr, Lennard-Jonescs
dc.subjectoptimization, swarm intelligence, cluster, Lennard-Jonesen
dc.titleMultimodální optimalizace pomocí evolučních algoritmůcs
dc.title.alternativeMultimodal optimization via evolutionary algorithmsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVítek, Alešcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKRP0017_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam