Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBriš, Radimcs
dc.contributor.authorBéreš, Michalcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:19:14Z
dc.date.available2013-06-26T11:19:14Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98859
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje simulační metodě Monte Carlo. Hlavní části práce jsou teoretický základ metody Monte Carlo a určení chyby, přehled simulací různých spojitých a diskrétních rozdělení, integrace pomocí metody Monte Carlo včetně srovnání účinnosti s jinými numerickými přístupy a aplikace metody Monte Carlo na vybrané inženýrské úlohy, konkrétně problém průchodu neutronu materiálem a pohotovost systému v čase. Součástí práce je také implementace daných témat v jazyce Matlab.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the Monte Carlo method. The main parts are the theoretical basis of the Monte Carlo method and determination of errors, an overview of the various simulations of discrete and continuous distributions, integration using Monte Carlo method including efficiency comparsion with other numerical approaches and applications of the Monte Carlo in selected engineering problems, namely the neutron transport problem and availability modeling of systems. The work also includes the implementation of these topics in Matlab.en
dc.format.extent3311144 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmetoda Monte Carlocs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectnumerická integracecs
dc.subjectMonte Carlo methoden
dc.subjectprobabilityen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectnumerical integrationen
dc.titleMetoda Monte Carlo jako nástroj pro řešení inženýrských problémůcs
dc.title.alternativeMonte Carlo as a tool for the solution of engineering problemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrajc, Bohumilcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBER0061_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam