Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVondrák, Vítcs
dc.contributor.authorRyška, Václavcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:19:21Z
dc.date.available2013-06-26T11:19:21Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98872
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá matematickými modely, které se využívají pro modelování znečištění ovzduší. Cílem je analyzovat a následně porovnat přístupy k matematickému modelování znečištění ovzduší. Porovnává se analytický a numerický přístup z hlediska výsledků a výkonnosti na konkrétní úloze. Práce také srovnává výkonnosti paralelní a sekvenční implementace analytického modelu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with mathematical models which are used for mathematical modeling of air pollution. The objective is to analyze and then compare approaches to mathematical modeling of air pollution. Analytical and numerical aproaches are compared in terms of results and performance on concrete task. There is also a performance comparison of parallel and sequential implementation of analytical model.en
dc.format.extent4033261 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmatematické modelování znečištění ovzdušícs
dc.subjectSuttonův modelcs
dc.subjectdifúzní rovnicecs
dc.subjectvýpočetní dynamika tekutincs
dc.subjectNavier-Stokesovy rovnicecs
dc.subjectOpenFOAM®cs
dc.subjectmathematical modeling of air pollutionen
dc.subjectSutton modelen
dc.subjectdiffusion equationen
dc.subjectcomputational fluid dynamicsen
dc.subjectNavier-Stokes equationsen
dc.subjectOpenFOAM®en
dc.titleMatematické modelování znečištění ovzdušícs
dc.title.alternativeMathematical modeling of air pollutionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKozubek, Tomášcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisRYS0020_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam