Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHorák, Davidcs
dc.contributor.authorSojka, Radimcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:19:26Z
dc.date.available2013-06-26T11:19:26Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98883
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá paralelní implementací ortogonalizace matice. Ortogonalita je využívána v mnohých aplikacích a může pomoci k usnadnění výpočtu složitých inženýrských úloh. Práce nejprve popisuje některé způsoby ortogonalizace matice a následně se pak zabývá paralelizací různých verzí algoritmů Gramova-Schmidtova ortogonalizačního procesu. Je zde popsán způsob implementace pomocí knihovny PETSc, využívané pro paralelizaci vědeckých výpočtů. Na numerických experimentech je pak srovnána paralelní škálovatelnost a stabilita jednotlivých algoritmů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with parallel implementation of matrix orthogonalization. The orthogonality is used in many applications and can help in engineering calculations. This work describes some orthogonalization methods first, then it focuses on parallelization of the variants of the Gram-Schmidt orthogonalization process. The implementation using PETSc library is described here. PETSc is the tool for the parallelization of the scientific computations. The paralel scalability and the stability of the algorithms are compared on numerical experiments.en
dc.format.extent2606625 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOrtogonalizace, ortogonální matice, paralelizace, paralelní škálovatelnost, Gramův-Schmidtův proces, PETSc, SLEPccs
dc.subjectOrthogonalization, orthogonal matrix, parallelization, parallel scalability, Gram–Schmidt process, PETSc, SLEPcen
dc.titleParalelní implementace ortogonalizace maticecs
dc.title.alternativeParallel implementation of matrix orthogonalizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMerta, Michalcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSOJ0018_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam