Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBeremlijski, Petrcs
dc.contributor.authorČabajová, Eliškacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:19:38Z
dc.date.available2013-06-26T11:19:38Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98909
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractPráce popisuje způsob tvorby interaktivních PDF výukových materiálu zaměřených na reálné funkce, pomocí systému LaTeX a je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje tvorbě interaktivních testů pomocí balíčku AcroTeX. Ve druhé kapitole se seznámíme s tvorbou interaktivních grafů tvořených systémem AcroFleX. V této částí jsou popsány oba druhy grafů, jeden pevně nastavený, bez možnosti úpravy a druhý, u kterého jsou tlačítka pro práci s grafem. Třetí kapitola je zaměřena na matematickou stránku testů, jsou zde popsány vlastnosti funkcí i jednotlivé elementární funkce. Ve čtvrté kapitole jsou popsané samotné interaktivní testy. V práci je uveden postup tvorby interaktivních dokumentů s použitím komerční verze programu Adobe Acrobat. Výstupem je kromě textu i CD s vytvořenými testy v elektronické podobě. Součástí práce jsou i webové stránky obsahující vytvořené testy a souhrn reálných funkcí. Vše je odzkoušeno a připraveno pro využití v praxi.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the way of creating interactive PDF teaching materials using the LATEX system. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with creating interactive tests using the AcroTeX packet. The second chapter introduces interactive graphs created using the AcroFleX system. Two types of graphs are described there – one that is set without any opportunity of editing and one with buttons for editing graphs. The third chapter focuses on mathematical part of the tests – attributes of functions and individual elementary functions are described there. The fourth chapter describes the interactive tests. The method of creating the interactive documents using the commercial version of Adobe Acrobat program is presented in the thesis. Not only the text but also a CD with electronic tests is a product of this thesis. The research also includes a webpage that includes the created tests and a summary of the real-valued functions. Everything is already tested and thus ready for use in practice.en
dc.format.extent8505918 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPDF soubor, AcroTeX, AcroFleX, Reálné funkcecs
dc.subjectPDF file, AcroTeX, AcroFleX, Real functionsen
dc.titleVytvoření interaktivních testů pro výuku reálných funkcícs
dc.title.alternativeInteractive tests for the teaching of real functionsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠarmanová, Petracs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCAB0026_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam