Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKučera, Radekcs
dc.contributor.authorPlívová, Nikolacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:20:25Z
dc.date.available2013-06-26T11:20:25Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99018
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá maticemi se známou inverzí. Jsou to speciální typy matic, pro jejichž výpočet inverze využijeme explicitně známých vzorců. Lze předpokládat, že takto získaná inverzní matice je exaktnější, čehož využijeme při testování přesnosti výpočtů v programu MATLAB. Pro jednotlivé matice si získané hodnoty zapíšeme do tabulek a zkoumáme odlišnosti. Sledujeme také příčiny nepřesných výpočtů, které souvisí s reprezentací čísel v počítači.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with matrices with known inverses. These are special types of matrices, of which inverses we will compute by explicitly known formulas. It can be assumed, that inverse obtained in this way is more accurate. We will use them for testing the accuracy of calculation in MATLAB. We will write down obtained values in the table for every matrix. We will also observe the causes of inaccurate computation, which are associated with computer representation of number.en
dc.format.extent852262 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmaticecs
dc.subjectinverzní maticecs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectmatrixen
dc.subjectmatrix inverseen
dc.subjectMATLABen
dc.titleMatice se známou inverzícs
dc.title.alternativeMatrices with known inversesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBrzobohatý, Tomášcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPLI0012_FEI_B2647_1103R031_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam