Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrátký, Michalcs
dc.contributor.authorZakuťanský, Adamcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:20:29Z
dc.date.available2013-06-26T11:20:29Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99027
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractNa úvod mé bakalářské práce uvádím profi l společnosti ComProMiS s.r.o., ve které jsem pracoval. V ní je také zahrnuto mé zařazení ve fi rmě. Dále uvádím seznam úkolů, které jsem po dobu praxe vykonával a následně postup jejich řešení. Ke konci jsou popsány znalosti získané ve škole, které jsem uplatnil během praxe, znalosti které mi chyběly a které jsem získal. V poslední části je zhodnocení celé praxe a její přínos.cs
dc.description.abstractFor my introduction of my bachelor’s thesis I am presenting the profi le of the company that I worked for and my position in the company. Following, I am presenting a list of tasks that I worked on and solved. At the end there is knowledge that I acquired at school and applied during work, knowledge that was missing and that I gained. In the last part there is an evaluation of my whole work practice and contribution.en
dc.format.extent1355366 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectJMScs
dc.subjectClose Callbackcs
dc.subjectOracle Formscs
dc.subjectASP.NETcs
dc.subjectJMSen
dc.subjectClose Callbacken
dc.subjectOracle Formsen
dc.subjectASP.NETen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantPotoczný, Romancs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisZAK0019_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam