Show simple item record

dc.contributor.advisorLenort, Radimcs
dc.contributor.authorLipovský, Jancs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:20Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:20Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99152
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem „Zefektivnění logistických toků výrobní linky“ se ve své teoretické části věnuje problematice logistiky výroby a metod pro analýzu a zlepšování logistických toků. Dochází zde k vymezení pojmů štíhlého podniku, nástrojů štíhlé výroby, metody zavádění změn DMAIC či metody mapování toku hodnot VSM. Praktická část této práce byla řešena ve společnosti DURA Automotive Systems s.r.o. s cílem analyzovat, navrhnout a z části také implementovat zefektivnění logistických toků v oblasti předvýroby LDC (Light Duty Cables) a to sice za pomoci již zmíněné metody DMAIC. Konkrétně se zabývá snížením a optimalizací zásob v jednotlivých fázích výroby, snížením existence prostojů, redukcí rozpracovanosti, získáním plynulejšího materiálového toku či zefektivněním sytému řízení prostřednictvím nových nastavení systémů kanban.cs
dc.description.abstractIn its theoretical part, the thesis titled "Efficiency Improvement of Logistics Flows within Production Line" deals with problems of production logistics and methods for analysis and improvement of logistics flows. The terms “lean enterprise”, “lean manufacturing tools”, “method of implementation of DMAIC changes” and “method of Value Stream Mapping (VSM)” are defined. The practical part of this work was carried out in the company DURA Automotive Systems Ltd. in order to analyze, propose and to partly implement the efficiency improvement of logistics flows in the Primary of LDC (Light Duty Cables) with the help of the above-mentioned DMAIC method. The thesis deals specifically with reduction and optimization of reserves in individual production phases, with reduction of downtime and work in process and with ways to get smoother material flow and more efficient control system through new settings of kanban systems.en
dc.format63, [10] l. : il.cs
dc.format.extent9737966 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDMAICcs
dc.subjectDURA Automotive Systemscs
dc.subjectjust in timecs
dc.subjectkanbancs
dc.subjectlogistický tokcs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectštíhlý podnikcs
dc.subjectVSMcs
dc.subjectvýrobní linkacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectzlepšenícs
dc.subjectDMAICen
dc.subjectDURA Automotive Systemsen
dc.subjectjust in timeen
dc.subjectkanbanen
dc.subjectimprovementen
dc.subjectlean companyen
dc.subjectlean manufacturingen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectlogistics flowen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectproduction lineen
dc.subjectresourcesen
dc.subjectVSMen
dc.subjectwasteen
dc.titleZefektivnění logistických toků výrobní linkycs
dc.title.alternativeEfficiency Improvement of Logistics Flows within Production Lineen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301968cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeWicher, Pavelcs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLIP131_FMMI_N3922_6208T123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record